Dades demogràfiques de la població de Sant Boi a 1 de gener de 2012

Àrea de Governança | Població - 19/03/2012

Ja són disponibles les darreres dades fruit de l'explotació del Padró Continu d'Habitants a data 1 de gener del 2012. La població de Sant Boi va créixer respecte la darrera dada oficial de 581 persones durant l'any 2011, de manera que a 1 de gener de 2012 la xifra total d'habitants es situa en 83.441 persones, de les quals el 49,5% són homes i el 50,5%, dones.

L'edat mitjana de la població resident a Sant Boi és de 41,3 anys, i els grup d'edat que més efectius concentren són esl de persones d'entre 30 i 44 anys i el de persones d'entre 45 i 64 anys, cadascun d'ells suposen un 26% del total de població. Als extrems de la piràmide d'edats, trobem que els menors de 16 anys suposen el 15,6% dels santboians, mentre que el 17,3% són majors de 64 anys. El 60,2% dels residents a Sant Boi va néixer a Catalunya, per un 27,3% que ho va fer a la resta de l'estat espanyol. D'aquest darrer grup, la majoria són majors de 45 anys i tres quartes parts de la gent gran hi pertany. Quant a la immigració estrangera, suposa un 10,6% del total de la població. Els grups més nombrosos corresponen a marroquins (3,8%) i llatinoamericans (3,6%).

imprimir Imprimir