La taxa d'atur augmenta lleugerament durant el novembre

Àrea de Governança | Mercat de treball - 13/12/2016

La taxa d'atur registrat a Sant Boi durant el novembre ha passat del 14,3 al 14,4% de la població activa; l'augment de l'atur ha estat més alt entre els homes que no pas entre les dones.

 La taxa d'atur ha passat de l'11,7 a l'11,9% entre els homes, mentre que entre les dones no ha patit variacions. Malgrat això, la taxa d'atur femenina és del 17%, més de cinc punts superior a la masculina. En els darrers dotze mesos la taxa d'atur s'ha reduit d'1,9 punts percentuals: fa un any la taxa era del 16,3%.

Tot i que durant el darrer mes l'atur ha augmentat significativament més entre els homes que entre les dones, les dades interanuals mostren que la reducció de l'atur està beneficiant més els homes que no pas les dones: en relació al novembre del 2015, entre els homes s'ha reduit la taxa d'atur 2,3 punts, reducció que només ha estat d'1,6 punts entre les dones.

imprimir Imprimir