Increment dels afiliats a la Seguretat Social durant el 2014

Àrea de Governança | Mercat de treball - 18/02/2015

Durant el 2014 el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social ha augmentat en 646 persones, un 3,44% respecte l'any anterior. També va augmentar el nombre d'empreses cotitzants ubicades a Sant Boi, concretament un 1,6%. El nombre de treballadors autònoms també va incrementar-se en relació al 2013, en aquest cas un 2,38%. En els tres darrers mesos de l'any, s'ha incrementat el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social un 1,93%, 367 persones més respecte el trimestre anterior. Pel que fa als treballadors autònoms i les empreses cotitzants, s'ha incrementat un 1,44% i un 0,96% respectivament.

A 31 de desembre de 2014 a Sant Boi hi ha 19.417 treballadors afiliats a la Seguretat Social, un 3,44% més que un any abans. Respecte el trimestre anterior, gairebé no hi ha hagut variacions significatives. Indústria i construcció són els dos sectors que més han crescut en termes relatius interanuals, un 7,84% i un 7,95% respectivament.

En aquest trimestre, el sector del comerç registra 4.385 treballadors afiliats a la Seguretat Social, 160 més que en el trimestre anterior i 212 més que un any abans. Altres sectors que ocupen un gran nombre de persones a Sant Boi són les activitats sanitàries i de serveis socials, amb més 3.600 persones ocupades a aquest sector, així com la indústria manufacturera, que ocupa més de 3.000 persones.

Les empreses ubicades a Sant Boi que es dediquen a l’activitat sanitària són les que més afiliats a la Seguretat Social ocupen, concretament 3.158 persones. Aquesta activitat va augmentar 14 persones respecte l'any anterior, és a dir, un increment del 0,45%.

A Sant Boi hi ha un total de 1.902 empreses amb treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social, un 1,60% més del que hi havia l'any anterior. Augmenta el nombre d’empreses a tots els sectors excepte en el primari.

El comerç i l'educació han sigut els sectors que més han augmentat el nombre d'empreses cotitzants. Aquests dos sectors també han estat dels més dinàmics durant el conjunt de l'any, augmentant el nombre de centre cotitzants en 23 i 11 empreses respectivament.

El nombre total de treballadors autònoms a Sant Boi és de 4.434 persones, un 2,38% més que l'any passat. El sector que més ha crescut ha sigut el de serveis, en canvi, el sector d'indústria ha disminuït el seu nombre de treballadors autònoms, encara que tan sols un 0,3%.

imprimir Imprimir