Hàbits esportius de la població de Sant Boi

Àrea de Governança | Esport - 01/06/2009

L'Enquesta d'Hàbits Esportius de Sant Boi de Llobregat és un estudi sobre la pràctica esportiva i els hàbits en relació a la pràctica d'esports per part de la població. Aquesta enquesta es va realitzar a persones a partir de 16 anys residents a Sant Boi, i reflexa la realitat de les relacions entre la població i l'activitat física.

A l’Enquesta s’analitza quants entrevistats fan alguna activitat físico-esportiva i quina o quines són aquestes activitats. Aquesta és una qüestió que a l’estudi s’abordava de dues maneres diferents: d’una banda, l’autopercepció de la pràctica d’activitats físico-esportives, d’una altra, es plantejava una bateria de preguntes per avaluar objectivament aquesta pràctica. Un cop establert quin és el nivell d’incidència de l’activitat físico-esportiva en la població de Sant Boi de Llobregat, el segon apartat descriu com és aquesta activitat. És a dir, quina és la seva intensitat, com es distribueix al llarg de l’any i quines són les hores en que és més habitual fer alguna d’aquestes activitats.

imprimir Imprimir