Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0


     
  pàgina  1 2

Següent pàgina  

La contractació augmenta al novembre, però també la temporalitat

Àrea de Governança | Mercat de treball - 13/12/2016

Durant el novembre les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un total de 2.984 contractes, dels quals el 92% eren temporals. En relació al mateix període del 2015 augmenta la contractació, però es redueix un 1,2% la contractació indefinida.

La taxa d'atur augmenta lleugerament durant el novembre

Àrea de Governança | Mercat de treball - 13/12/2016

La taxa d'atur registrat a Sant Boi durant el novembre ha passat del 14,3 al 14,4% de la població activa; l'augment de l'atur ha estat més alt entre els homes que no pas entre les dones.

Menys contractació que al setembre, més que a l'octubre de l'any passat

Àrea de Governança | Mercat de treball - 16/11/2016

El nombre de contractes laborals que han registrat durant l'octubre les empreses i establiments ubicats a Sant Boi s'ha reduit un 10% en relació al setembre, però en relació al mateix període del 2015 s'ha incrementat un 5,5%.

La taxa d'atur registrat a Sant Boi no pateix canvis durant l'octubre

Àrea de Governança | Mercat de treball - 04/11/2016

Per segon mes consecutiu la taxa d'atur no ha variat a Sant Boi i continua en el 14,3% de la població activa. Tenint en compte que tant el setembre com l'octubre són mesos en que tradicionalment augmenta l'atur, la no variació de la taxa és aparentment una dada positiva.

La contractació al setembre és un 15% superior a la registrada fa un any

Àrea de Governança | Mercat de treball - 13/10/2016

Durant el mes de setembre les empreses i establiments de Sant Boi van registrar un total de 3.014 contractes, que en relació al mes de setembre de l'any anterior suposa un increment del 15%. Malgrat això, cal dir que el 90% eren temporals i gairebé el 40% de menys d'un mes de durada.

Lleu augment de la desocupació al setembre que no afecta la taxa d'atur

Àrea de Governança | Mercat de treball - 10/10/2016

La taxa d'atur registrat a Sant Boi a la finalització del mes de setembre no va patir variacions, i segueix en el 14,3% de la població activa. En relació a un any abans, la taxa s'ha reduit de 2,2 punts percentuals.

L'alentiment de l'activitat a l'agost fa caure la contractació en relació al juliol, però és molt superior a la registrada l'agost de l'any passat

Àrea de Governança | Mercat de treball - 16/09/2016

La contractació registrada per part de les empreses i establiments ubicats a Sant Boi es va reduir durant l'agost tal i com passa cada any, però va augmentar un 34,5% en relació a la que es va registrar el mateix mes del 2015.

La taxa d'atur augmenta una dècima durant l'agost, però és molt inferior a la de fa un any

Àrea de Governança | Mercat de treball - 16/09/2016

A la finalització del mes d'agost a Sant Boi hi havia 5.729 persones en situació d'atur registrat, 926 menys que l'agost del 2015, quan la xifra total era de 6.655 persones. En termes relatius, l'atur registrat és un 14% inferior al registrat ara fa un any.

La contratació registrada augmenta en relació al juny però baixa en relació al juliol del 2015

Àrea de Governança | Mercat de treball - 19/08/2016

La contractació registrada es va reduir respecte del juliol del 2015 un 1,5%; van baixar especialment el nombre de contractes indefinits, que es van reduir un 6,1%.

La taxa d'atur es redueix mig punt durant el mes de juliol

Àrea de Governança | Mercat de treball - 03/08/2016

Durant el mes de juliol la taxa d'atur registrat a Sant Boi va reduir-se mig punt, passant del 14,7 al 14,2% de la població activa. En relació a un any enrrere, el descens de la taxa ha estat de 2,1 punts; el juliol del 2015 aquesta era del 16,3%.

La temporada d'estiu fa revifar la contractació registrada

Àrea de Governança | Mercat de treball - 11/07/2016

Durant el mes de juny les empreses i establiments de Sant Boi van registrar un total de 2.557 contractes, el que suposa que se'n van registrar un 9,6% més que al mateix període de l'any passat. Del total, el 92% eren de tipus temporal, encara que també en relació amb el juny del 2015 els contractes indefinits va augmentar un 14%.

L'atur a Sant Boi continua sent dels més alts del Baix Llobregat

Àrea de Governança | Mercat de treball - 08/07/2016

Durant el juny, tot i que a Sant Boi es va registrar un descens de dues dècimes a la taxa, la reducció de la taxa d'atur va ser més alta al nostre entorn, de manera que s'incrementa el diferencial d'atur respecte dels municipis del nostre entorn, el Baix Llobregat, la demarcació de Barcelona i Catalunya.

La contractació s'alenteix al maig

Àrea de Governança | Mercat de treball - 14/06/2016

Durant el mes de maig les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van alentir la contractació registrada, que va ser pràcticament la mateixa que un any abans, i que va baixar un 2,1% en relació a l'abril.

El nombre de persones aturades cau a nivells de febrer del 2009

Àrea de Governança | Mercat de treball - 10/06/2016

El nombre d'aturats registrats a Sant Boi és de 5.987 persones a la finalització del mes de maig. Des del febrer de l'any 2009 el nombre d'aturats no s'havia situat per sota de les 6.000 persones.

La contractació registrada augmenta en relació al març però no creix en termes interanuals

Àrea de Governança | Mercat de treball - 10/05/2016

Durant el mes d'abril les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un total de 2.396 nous contractes, que suposen un increment del 8% en relació al mes de març, però tan sols un 1,3% més que els registrats a l'abril del 2015.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009  - 2008