Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0


     
  pàgina  1 2

Següent pàgina  

Més contractació que fa un any, però més temporalitat

Àrea de Governança | Mercat de treball - 16/12/2014

Si comparem les dades de contractació registrada amb les del novembre del 2013 podem observar que el nombre total ha augmentat un 19%, però mentre que augmenta el nombre de contractes temporals, disminueix el d’indefinits.

La taxa d’atur es redueix fins el 17% durant el mes de novembre

Àrea de Governança | Mercat de treball - 04/12/2014

Durant el mes de novembre l’atur registrat va reduir-se a Sant Boi i va passar del 17,3% de la població activa al 17,0%. L’atur registrat es va reduir tant entre els homes com entre les dones, així com entre els joves menors de 30 anys. A la finalització del mes el nombre total d’aturats registrats a Sant Boi és de 7.455 persones, 676 menys de les que hi havia el novembre del 2013, quan la xifra total era de 8.131 persones. En termes relatius, el descens de l’atur ha estat del 8,3% interanual. L’única xifra que presenta una evolució negativa en termes interanuals és el nombre d’aturats de llarga durada, que és un 5,5% superior al registrat fa un any.

La contractació registrada a l’octubre és un 8,4% superior a la registrada al mateix període del 2013

Àrea de Governança | Mercat de treball - 11/11/2014

La contractació registrada durant l’octubre és un 8,4% superior a la que es va registrar un any abans, encara que en relació al mes de setembre s’ha reduit un 6,5%. El més gran increment en relació a un any abans és el nombre de contractes indefinits, que ha augmentat un 22,5% interanual. Malgrat tot, el 90% dels nous contractes són de tipus temporal.

L’atur registrat augmenta durant l’octubre i situa la taxa en el 17,3%

Àrea de Governança | Mercat de treball - 11/11/2014

Un 17,3% de la població activa de Sant Boi es troba en situació d’atur registrat, tres dècimes més que la taxa registrada al setembre. L’atur ha augmentat en una proporció semblant tant entre homes com entre dones, i ha augmentat de manera molt més evident entre els joves menors de 30 anys.

Població en relació a l'activitat segons l'Enquesta de Condicions de Vida

Població en relació a l'activitat segons l'Enquesta de Condicions de Vida Àrea de Governança | Mercat de treball - 03/11/2014

L'Enquesta de Condicions de Vida de la població de Sant Boi tracta de molts aspectes diferents, però un dels fonamentals és l'anàlisi de la situació dels santboians i les santboianes en relació a l'activitat econòmica i el mercat de treball. Us presentem el document complert en relació a aquesta vessant de les condicions de vida de la població.

La represa de l'activitat econòmica al setembre fa augmentar la contractació. La indústria és el sector més dinàmic en la generació de llocs de treball.

Àrea de Governança | Mercat de treball - 08/10/2014

Les empreses de Sant Boi van registrar durant el mes de setembre un total de 2.392 nous contractes, un 25,6% més dels que es van registrar durant el setembre del 2013. L’augment de contractes s’ha donat tant en contractes temporals com en indefinits. Malgrat tot, el 90% dels nous contractes són de tipus temporal. El sector industrial a Sant Boi és el que amb més rapidesa s’està recuperant en el que a generació de llocs de treball es refereix: en relació al setembre del 2013, durant aquest mes la contractació registrada a aquest sector va augmentar un 390%, o el que és el mateix, pràcticament es va multiplicar per cinc en relació a l’any passat.

La taxa d’atur registrat no varia al setembre i es manté en el 17%

Àrea de Governança | Mercat de treball - 07/10/2014

La taxa d’atur registrat a Sant Boi no va patir variacions durant el mes de setembre i es manté en el 17% que es registrava a l’agost. Cal tenir en compte però que mentre entre els homes ha disminuit dues dècimes, ha augmentat en la mateixa proporció entre les dones.

L’alentiment de l’activitat a l’agost fa caure la contractació en relació al juliol, però és un 10% superior a la registrada un any abans

Àrea de Governança | Mercat de treball - 08/09/2014

Durant el mes d’agost les empreses de Sant Boi van registrar un total de 1.584 contractes, que en relació als registrats al mes de juliol representa un descens del 40%. Malgrat l’habitual descens i alentiment de l’activitat econòmica durant aquest mes, la contractació registrada ha estat gairebé un 10% superior a la que es va registrar durant l’agost del 2013.

L’atur augmenta dues dècimes durant l’agost i se situa en el 17%

Àrea de Governança | Mercat de treball - 05/09/2014

Durant el mes d’agost la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar del 16,8 al 17,0%. Aquest increment de l’atur registrat va afectar en major proporció els homes. La dada positiva és que la taxa d’atur és un punt inferior a la registrada un any errere, quan era del 18%.

L’atur registrat augmenta al juliol després de cinc mesos consecutius baixant

Àrea de Governança | Mercat de treball - 07/08/2014

La taxa d’atur registrat a Sant Boi a la finalització del mes de juliol va situar-se en el 16,8% de la població activa, dues dècimes per sobre de la taxa registrada al juny. Aquest increment de l’atur cal buscar-lo al sector serveis, i afecta principalment dones i joves. Entre els homes hi ha hagut un lleu descens de l’atur, però no suficient per a compensar l’augment a altres col·lectius.

La indústria és l'únic sector que fa revifar la contractació registrada al juny

Àrea de Governança | Mercat de treball - 11/07/2014

Al juny del 2014 van registrar-se a Sant Boi 119 contractes més que els que s’havien registrat el juny del 2013. Però cal analitzar aquest increment per sectors productius: mentre que la indústria va fer 2,5 vegades més contractacions que un any enrrere, a la construcció la contractació s’enfonsa un 52%, i el sector serveis, que tradicionalment registra bones xifres durant el mes de juny, pateix un estancament i retrocedeix un 1,7%.

L'atur es redueix significativament al juny i baixa a nivells del 2011

Àrea de Governança | Mercat de treball - 03/07/2014

La taxa d’atur registrat va passar durant el mes de juny del 17,4 al 16,6% de la població activa. Aquesta taxa d’atur registrat no es donava des del gener del 2011, des de fa més de tres anys sempre havia estat superior.

La contractació augmenta en relació al maig del 2013, però baixa en relació al mes passat

Àrea de Governança | Mercat de treball - 11/06/2014

Les empreses de Sant Boi van registrar durant el mes de maig un total de 1.788 contractes, un 3,8% més que els registrats al mateix període de l’any anterior, però en relació a la contractació registrada al mes d’abril es registra un descens del 6,8%.

La taxa d’atur registrat cau mig punt durant el maig i se situa en el 17,5%

Àrea de Governança | Mercat de treball - 04/06/2014

En relació al mes d’abril la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar del 18,0 al 17,5%, una reducció de mig punt percentual en un mes. L’evolució en termes interanuals també és bastant positiva: del 19,6% d’atur registrat que hi havia al maig del 2013 s’ha passat a l’actual 17,5%, un descens de 2,1 punts en dotze mesos.

A l’abril es van signar un 26% més de contractes que al mateix període del 2013

Àrea de Governança | Mercat de treball - 21/05/2014

Durant el mes d’abril les empreses de Sant Boi van registrar un total de 1.919 contractes, un 26,6% més que els que es van registrar l’abril del 2013. En relació al mes anterior, la contractació va augmentar un 1,16%. La temporalitat segueix sent el denominador comú dels contractes signats, però.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009  - 2008