Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0


     
  pàgina  1 2

Següent pàgina  

431 contractacions més al novembre que al mateix període del 2014

Àrea de Governança | Mercat de treball - 22/12/2015

El nombre de contractes registrats per les empreses de Sant Boi durant el mes de novembre va ser un 21,6% superior al registrat al mateix període de l'any passat, el que representa una xifra més de 400 contractes per sobre del novembre del 2014. Tot i representar només un 10% del total, el nombre de contractes indefinits és gairebé un 50% superior al que es registrava fa un any.

L'atur baixa a Sant Boi tres dècimes en un mes i es situa en el 16,4%

Àrea de Governança | Mercat de treball - 03/12/2015

La taxa d'atur registrat a Sant Boi va baixar de tres dècimes durant el mes de novembre, passant del 16,7 al 16,4%. L'atur s'ha reduit durant aquest mes tant entre els homes com entre les dones, encara que la baixada de la taxa d'atur masculina ha estat superior, de manera que augmenta el diferencial entre homes i dones: l'atur registrat entre els homes és del 14,2%, mentre que entre les dones arriba al 18,8%.

A l'octubre es va signar un 14,2% més de contractes que un any abans

Àrea de Governança | Mercat de treball - 01/12/2015

Durant el mes d'octubre les empreses ubicades a Sant Boi van registrar un total de 2.553 contractes, un 14% més que al mateix període del 2014. En relació al mes de setembre, però, se'n van signar un 2,6% menys. Malgrat l'evolució interanual positiva, cal destacar que mentre els contractes de tipus temporal van augmentar un 15,4% els indefinits tan sols van fer-ho un 2,7%. També es van incrementar els contractes temporals de menys d'un mes de durada, que van suposar un 35,2% del total.

Canvis metodològics al càlcul de la taxa d'atur registrat

Canvis metodològics al càlcul de la taxa d'atur registrat Àrea de Governança | Mercat de treball - 11/11/2015

L'Observatori de la Ciutat adoptarà a partir d'aquest mes la metodologia de càlcul de la taxa d'atur registrat del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, seguint l'exemple d'altres observatoris de la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic, com ara el del Consell Comarcal del Baix Llobregat o el de la Diputació de Barcelona.

La taxa d'atur augmenta lleugerament durant l'octubre

Àrea de Governança | Mercat de treball - 11/11/2015

Durant el mes d'octubre la taxa d'atur registrat ha augmentat lleugerament, passant del 16,6 al 16,7% de la població activa. En relació a un any abans, però, el descens és de 2,3 punts, ja que a l'octubre del 2014 la taxa era del 19%.

Al setembre es van registrar 2.621 contractes, dels quals el 90% temporals

Àrea de Governança | Mercat de treball - 13/10/2015

Durant el mes de setembre les empreses de Sant Boi van registrar un total de 2.621 contractes, un 9,6% més que al mateix període de l'any passat. Van augmentar tant els contractes indefinits com els temporals.

L'atur es redueix lleugerament durant el setembre

Àrea de Governança | Mercat de treball - 13/10/2015

Durant el mes de setembre la taxa d'atur registrat a Sant Boi es va reduir d'una dècima, situant-se en el 15,2% de la població activa. En relació a un any abans, la reducció ha estat de dos punts percentuals, passant del 17,2% del setembre del 2014 a l'actual 15,2%.

La taxa d'atur augmenta a l'agost i es situa en el 15,3%

Àrea de Governança | Mercat de treball - 14/09/2015

Durant l'agost la taxa d'atur va augmentar de tres dècimes, situant-se en el 15,3% de la població activa. En relació a un any abans, aquesta taxa s'ha reduit de 1,9 punts l'agost del 2014 la taxa d'atur registrat a Sant Boi era del 17,2%. L'atur ha augmentat lleugerament durant el mes d'agost, tant entre els homes com entre les dones, així com entre els més joves.

La taxa d'atur es torna a reduir al juliol i es situa en el 15%

Àrea de Governança | Mercat de treball - 07/08/2015

Durant el juliol la taxa d'atur va reduir-se de quatre dècimes, situant-se en el 15% de la població activa. En relació a un any abans, aquesta taxa s'ha reduit de 3,2 punts: el juliol del 2014 la taxa d'atur registrat a Sant Boi era del 18,2%.

La contractació registrada augmenta en relació a l'any passat, però més del 90% és temporal

Àrea de Governança | Mercat de treball - 10/07/2015

Les empreses de Sant Boi van registrar un total de 2.332 contractacions, un 23,3% més que en el mateix període de l'any passat. Van augmentar tant els contractes temporals com els indefinits, encara que cal dir que el 92% de les contractacions són de tipus temporal, i gairebé el 40% de menys d'un mes de durada.

L'atur torna a baixar durant el juny i es situa en el 15,4% de la població activa

Àrea de Governança | Mercat de treball - 08/07/2015

La taxa d'atur registrat a Sant Boi a la finalització del mes de juny és del 15,4% de la població activa, havent-se registrat un descens de sis dècimes durant el mes. En relació a ara fa un any, aquesta taxa s'ha reduit de 1,4 punts, passant del 16,8 al 15,4%. Com a punt negatiu cal destacar que el descens de l'atur ha estat desigual entre homes i dones: entre els homes s'ha registrat un descens quatre vegades superior al registrat entre les dones.

El nombre de contractes registrats al maig és un 30% superior al de fa un any, però gairebé la meitat són temporals de menys d'un mes de durada

Àrea de Governança | Mercat de treball - 10/06/2015

Durant el mes de maig les empreses de Sant Boi van registrar un total de 2.358 contractes, un 32% més que els que es van registrar al mateix període del 2014. Augmenta tant el nombre de contractes indefinits com el de temporals, encara que cal dir que el 46% del total de contractes signats tenen una durada de menys d'un mes.

L'atur registrat es redueix a nivells de l'any 2010

Àrea de Governança | Mercat de treball - 08/06/2015

La taxa d'atur registrat a Sant Boi es va situar en el 16% de la població activa, una xifra que no s'assolia des del juny del 2010. Durant el mes de maig es va registrar una baixada de 0,5 punts percentuals, i en relació a la dada de fa un any, la taxa s'ha reduit de 1,6 punts.

La contractació a l'abril és un 23% superior a la registrada un any abans

Àrea de Governança | Mercat de treball - 18/05/2015

Durant el mes d'abril les empreses de Sant Boi van registrar un total de 2.366 contractacions, un 23,3% més que les que es van registrar l'abril del 2014. L'increment ha estat similar tant en contractes indefinits com en contractes temporals, encara que 9 de cada 10 contractes són de durada determinada. En relació amb el mes anterior, la contractació s'ha incrementat a l'abril un 11,4%.

La taxa d'atur es redueix a tots els col·lectius una mitjana de sis dècimes

Àrea de Governança | Mercat de treball - 07/05/2015

Durant aquest mes d'abril s'ha registrat una reducció de la taxa d'atur tant en relació a l'any passat com al mes anterior. Respecte l'any passat, la taxa d'atur s'ha reduït 1,7 punts i en comparació al mes passat ha disminuït 0,6 punts. Cal ressaltar que la taxa d'atur s'ha reduït durant aquest mes d'abril a tots els col·lectius, tant homes com dones i joves, ja sigui en comparació al mes anterior o a l'any passat. Respecte del mes anterior, entre els homes la taxa d'atur s'ha reduït 0,6 punts, entre les dones 0,5 punts i entre els joves, 1,5 punts. Pel que fa a la comparació amb l'any passat la disminució de la taxa d'atur ha sigut molt més evident. La taxa d'atur masculina es redueix 2,6 punts, la femenina 0,7 punts i la juvenil 2,4 punts. Tot i això, cal destacar que el sexe femení continua sent el grup amb una taxa d'atur més elevada i que el percentatge d'aturats de llarga durada (més de dos anys) continua augmentant.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009  - 2008