Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Dades demogràfiques 2010 dels districtes

Àrea de Governança | Població - 05/05/2010

De l'explotació del Padró d'Habitants a 1 de gener de 2010, presentem les principals dades demogràfiques per a cadascun d'ells.

Altes i baixes al Padró d'Habitants durant l'any 2009

Àrea de Governança | Població - 30/04/2010

Durant l'any 2009 tant el creixement natural, la diferència entre naixements i defuncions, com el creixement migratori, la diferència entre aquelles persones que venen a viure a Sant Boi i les que en marxen per viure a un altre lloc, han estat positius. Malgrat això les xifres sobre la població de Sant Boi en el seu conjunt no han crescut excessivament durant l'any degut a la revisió del Padró, que ha provocat més de 1000 baixes per inclusions indegudes o caducitat de la inscripció d'estrangers no comunitaris que no l'han renovada.

Estadística de població a 1 de gener de 2010

Estadística de població a 1 de gener de 2010 Àrea de Governança | Població - 29/04/2010

Ja són disponibles les dades demogràfiques de Sant Boi a data 1 de gener de 2010, segons reflexa el Padró Municipal d'Habitants. La població total a aquesta data és de 82.742 habitants, 314 persones més que l'any anterior, el que suposa un increment anual del 0,4%.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009  - 2008