Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Població per districte i nacionalitat

Àrea de Governança | Població 2010 - 04/03/2014

Nombre total d'habitants per districte i nacionalitat 1 de gener del 2010

Població per districte i nivell d'instrucció

Àrea de Governança | Població 2010 - 04/03/2014

Nombre total d'habitants per districte i nivell d'instrucció a 1 de gener del 2010

Població per districte, edat i sexe

Àrea de Governança | Població 2010 - 04/03/2014

Nombre total d'habitants per districte, edat i sexe a 1 de gener del 2010

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009  - 2008