Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0


     
  pàgina  1 2

Següent pàgina  

Població per districtes a 1 de gener del 2016

Població per districtes a 1 de gener del 2016 Àrea de Governança | Població - 12/05/2016

Sant Boi es divideix en sis districtes, dels quals el més gran en termes de població és Marianao, que concentra gairebé el 40% del total de població de la ciutat, amb 31.951 habitants. Els altres dos districtes més cèntrics, Vinyets-Molí Vell i el Barri Centre apleguen unes 15.000 persones cadascun, mentre que els districtes més perifèrics són els més petits en termes poblacionals: a Ciutat Cooperativa-Molí Nou hi resideixen poc menys de 10.000 persones, mentre que a Camps Blancs n'hi viuen poc menys de 5.000 i a Casablanca uns 5.500.

Sant Boi té 82.430 habitants a 1 de gener del 2016 (xifra provisional)

Sant Boi té 82.430 habitants a 1 de gener del 2016 (xifra provisional) Àrea de Governança | Població - 02/05/2016

La població de Sant Boi a 1 de gener del 2016, segons la xifra provisional que reflexa el Padró d'Habitants, era de 82.430 persones, 235 més que la xifra oficial de l'any 2015. La població de Sant Boi es distribueix de manera irregular entre els sis districtes de la ciutat, essent Marianao el més gran amb 31.951 habitants (gairebé el 40% del total) i Camps Blancs el més petit, amb 4.963 habitants.

La població de Sant Boi a 1 de gener del 2015

Àrea de Governança | Població - 30/04/2015

A 1 de gener del 2015 la xifra (provisional) d'habitants és de 82.410 persones, que en relació a la darrera dada oficial, a 1 de gener de 2014, suposa un descens de 697 habitants, un 0,8% en termes percentuals. A l'espera de la confirmació de la xifra oficial, és el segon any consecutiu que disminueix la xifra d'habitants respecte l'any anterior des del 2010.

Dades demogràfiques 2015 per districtes

Àrea de Governança | Població - 30/04/2015

Sant Boi es divideix territorialment en sis districtes. En termes de població el més gran és Marianao, el qual concentra 32.040 persones i suposa el 38,9% del total d'habitants de Sant Boi. Els districtes de tamany mig són el Barri Centre amb 14.533 habitants i Vinyets-Molí Vell, el qual en té 15.793. Els districtes més perifèrics són els més petits, en primer lloc, la Ciutat Cooperativa-Molí Nou amb 9.525 persones, en segon lloc, Casablanca amb 5.540 habitants i finalment, Camps Blancs, el qual és el districtes amb menys habitants (4.979).

Altes i baixes al Padró d'Habitants durant el 2012 i el 2013

Altes i baixes al Padró d'Habitants durant el 2012 i el 2013 Àrea de Governança | Població - 29/05/2014

Durant l'any 2013 el Padró Municipal d'Habitants va registrar un total de 5.127 altes i 4.678 baixes. Aquestes xifres són similars a les que es van registrar durant l'any 2012. Entre els motius d'alta, el més habitual (gairebé el 70%) són altes per canvi de domicili procedents d'altres municipis. També els canvis de domicili cap a altres municipis (60%) són el motiu de baixa més freqüent.

Dades de població 2014 dels districtes

Àrea de Governança | Població - 26/03/2014

Sant Boi es divideix territorialment en sis districtes. En termes de població el més gran és Marianao, que concentra més de 30.000 persones i suposa prop del 40% del total d'habitants de Sant Boi. Els districtes de tamany mig són el Barri Centre i Vinyets-Molí Vell, amb una mica més de 15.000 habitants, i els més perifèrics són els més petits, la Ciutat Cooperativa-Molí Nou amb prop de 10.000 habitants, i Camps Blancs i Casablanca, amb una mica més de 5.000 habitants cadascun.

La població de Sant Boi a 1 de gener del 2014

Àrea de Governança | Població - 21/03/2014

A 1 de gener del 2014 la xifra (provisional) d'habitants és de 83.250 persones, que en relació a la darrera dada oficial, a 1 de gener del 2013, suposa un descens 158 habitants, un 0,2% en termes percentuals. Aquesta petita variació entra dins les oscil·lacions habituals d'any a any, sempre per sota del 0,5% en els darrers anys. Malgrat això i a l'espera de la confirmació de la xifra oficial, és el primer any des del 2010 que hi ha menys habitants que els registrats un any abans.

Dades demogràfiques 2013 dels districtes de Sant Boi

Àrea de Governança | Població - 11/06/2013

Sant Boi es distribueix en sis districtes censals: Ciutat Cooperativa-Molí Nou, Marianao-Can Paulet, el Barri Centre, els Vinyets-Molí Vell, Camps Blancs i Casablanca. Als documents adjunts trobareu un resum de dades demogràfiques de cadascun d'ells, amb variables com edat, gènere, lloc de naixement, nacionalitat, etc...

Dades demogràfiques de la població de Sant Boi a 1 de gener del 2013

Àrea de Governança | Població - 30/05/2013

El nombre total d'habitants a 1 de gener del 2013 és de 83.465 persones. La població de Sant Boi es distribueix en sis districtes, el més poblat dels quals és Marianao, amb 32.330 habitants, i el més petit és Camps Blancs, amb 5.014 habitants. El 49,5% de la població són homes, per un 50,5% de dones.

Altes i baixes al Padró d'Habitants durant l'any 2011

Àrea de Governança | Població - 30/04/2012

L'any 2011 van registrar-se un total de 4.408 baixes i 4.850 altes al Padró Municipal d'Habitants. La major part d'aquests moviments corresponen a altes o baixes per canvi de domicili, aproximadament el 70% del total.

Dades demogràfiques de la població de Sant Boi a 1 de gener de 2012

Àrea de Governança | Població - 19/03/2012

Ja són disponibles les darreres dades fruit de l'explotació del Padró Continu d'Habitants a data 1 de gener del 2012. La població de Sant Boi va créixer respecte la darrera dada oficial de 581 persones durant l'any 2011, de manera que a 1 de gener de 2012 la xifra total d'habitants es situa en 83.441 persones, de les quals el 49,5% són homes i el 50,5%, dones.

Dades demogràfiques 2011 dels districtes de Sant Boi

Àrea de Governança | Població - 31/05/2011

Actualització de les dades demogràfiques dels sis districtes de Sant Boi a 1 de gener de 2011.

Altes i baixes de població durant l'any 2010

Àrea de Governança | Població - 31/05/2011

Resum de dades sobre les altes i les baixes registrades al Padró d'Habitants durant l'any 2010: naixements, defuncions, canvis de domicili, immigració, etc.

Actualització de dades demogràfiques i de població a 1 de gener de 2011

Àrea de Governança | Població - 28/04/2011

La població de Sant Boi va créixer de 770 persones durant l'any 2010, de manera que a 1 de gener de 2011 la xifra total d'habitants es situa en 83.181 persones, de les quals el 49,7% són homes i el 50,3%, dones.

Dades demogràfiques 2010 dels districtes

Àrea de Governança | Població - 05/05/2010

De l'explotació del Padró d'Habitants a 1 de gener de 2010, presentem les principals dades demogràfiques per a cadascun d'ells.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009  - 2008