Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0


   Pàgina anterior 
  pàgina  1 2 3 4 5 6

   

Descens del nombre de viatges durant el 2012 en relació al 2011

Descens del nombre de viatges durant el 2012 en relació al 2011 Àrea de Governança | Mobilitat - 04/02/2013

Durant l’any 2012 es van registrat gairebé dos milions i mig de viatges en FGC amb orígen Sant Boi, ja sigui des de l’estació de Molí Nou o la de Sant Boi. En relació al nombre de viatges registrats durant el 2011, hi va haver una disminució del 5,2%. Quant als viatges en bus, es van registrar un total de 8,8 milions de viatges amb orígen i/o destí a Sant Boi, dels quals 7,5 milions en línies interurbanes i 1,2 milions en línies urbanes. En relació al 2012 hi va haver un descens del 0,16%, amb un descens del 0,21% en línies interurbanes i un increment del 0,13% en línies urbanes.

El 2012 finalitza amb una taxa d’atur registrat del 18,7%

Àrea de Governança | Mercat de treball - 08/01/2013

La taxa d’atur registrat va baixar dues dècimes durant el mes de desembre i se situa en el 18,7% de la població activa en finalitzar el 2012. En relació a la mateixa dada de l’any 2011, la taxa d’atur és vuit dècimes superior a la llavors registrada. Pel que fa a la contractació registrada, al desembre s’han registrat més contractes que al novembre, però menys que durant el desembre del 2011.

El butlletí mensual del mercat de treball incorporarà dades de contractació

Àrea de Governança | Mercat de treball - 06/07/2012

A partir del mes de juny, el butlletí mensual del mercat de treball que publiquem a l'Observatori de la Ciutat inclourà les dades de contractació registrada a les empreses i establiments ubicats al nostre municipi. El tractament de les dades mantindrà el format de les dades d'atur registrat publicades fins ara, amb una primera part de resum de les dades i una segona part amb l'anàlisi de variacions mensuals i interanuals tenint en compte les variables habituals: gènere, edat i sector econòmic.

Hàbits de compra de productes d'alimentació i Mercats Municipals de Sant Boi

Hàbits de compra de productes d'alimentació i Mercats Municipals de Sant Boi Àrea de Governança | Comerç - 03/04/2012

L’Ajuntament ha fet una enquesta per conèixer els hàbits de compra de productes d'alimentació a Sant Boi i, en especial, en quina mesura i per quines raons aquestes compres es fan als mercats de la ciutat. L'estudi mostra que els mercats inspiren confiança entre els seus compradors i s'associen majoritàriament a la idea de qualitat.

Hàbits de compra de moda i complements entre la població de Sant Boi

Hàbits de compra de moda i complements entre la població de Sant Boi Àrea de Governança | Comerç - 17/11/2011

L'Ajuntament ha fet una enquesta per conèixer els hàbits, els comportaments i les percepcions de la ciutadania en relació a aquest sector de consum. Quatre de cada cinc persones fan alguna compra a Sant Boi durant l’any, però les compres es reparteixen per establiments de diferents municipis de la rodalia.

El nombre d’aturats a Sant Boi s’ha multiplicat per 2,3 en quatre anys.

Àrea de Governança | Mercat de treball - 15/02/2011

En relació a gener del 2007, actualment a Sant Boi hi ha 4.214 aturats més, el que suposa un augment del 132,4%, o el que és el mateix, el seu nombre s’ha multiplicat per 2,3. Malgrat que aquest increment de l’atur registrat afecta tots els col·lectius, el més perjudicat és el de treballadors estrangers, entre els que s’ha multiplicat l’atur per 4,5.

Població en relació a l'activitat segons l'Enquesta de Condicions de Vida 2009

Àrea de Governança | Mercat de treball - 10/02/2010

A Sant Boi hi resideixen gairebé 57.000 persones en edat laboral, de les quals gairebé el 70% es troba en situació d'activitat, això és, treballant o en disposició de fer-ho. El nombre d'aturats supera les 7.000 persones, el que situa la taxa d'atur en aproximadament el 20% de la població activa, una taxa d'atur que és uns 5 punts superior a la taxa d'atur registrada.

El comerç a Sant Boi

Àrea de Governança | Comerç - 30/09/2009

L'Ajuntament ha aprovat el Programa d'Orientació per als Equipaments Comercials (POEC). Aquest document defineix un model comercial per a Sant Boi consensuat amb els representants del sector. Tres dels objectius prioritaris que s'hi plantegen són crear itineraris urbans que connectin les diferents zones comercials del municipi, incrementar el nivell de compres de complements de la llar i equipament personal que es fan a Sant Boi (roba, calçat, mobles, electrodomèstics) i unificar els esforços de les diferents associacions de comerciants per optimitzar la repercusió de la seva tasca.

Resultats a Sant Boi de l'Enquesta de la mobilitat quotidiana de Catalunya

Àrea de Governança | Mobilitat - 14/05/2009

L'Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) és una iniciativa de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a fi de conèixer quinquennalment la mobilitat de la població de la Regió Metropolitana de Barcelona. Sota aquest criteri, els anys 1996 i 2001 se n'elaboraren les dues primeres edicions. A aquest document presentem els resultats corresponents a Sant Boi, tot i que des de l'apartat d'enllaços podeu accedir al contingut complet de l'enquesta.

Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD) a Sant Boi, el Baix Llobregat i Catalunya

Àrea de Governança | Econòmic - 01/01/2009

La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009  - 2008