Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0


   Pàgina anterior 
  pàgina  1 2 3 4 5 6

Següent pàgina  

La taxa d’atur s’ha reduït 2,9 punts respecte l’any passat

Àrea de Governança | Mercat de treball - 10/03/2015

Durant el mes de febrer la taxa d’atur disminueix lleugerament en relació al mes anterior, ja que s’ha reduït un 0,1%. Tot i això, trobem una gran variació respecte l’any passat, ha disminuït 2,9 punts. La major disminució respecte al mes anterior l’han protagonitzat els homes, ja que han passat d’un 15,4% a un 15,2%. Les dones i els joves mantenen el mateix percentatge que en el mes anterior. La major reducció de la taxa d’atur respecte l’any anterior ha sigut dels joves, ja que han passat d’un 20,8% a un 15,9%, és a dir, una disminució de 4,9 punts. Cal recordar però que l'atur registrat no és una bona mesura de l'atur juvenil real.

Increment dels afiliats a la Seguretat Social durant el 2014

Àrea de Governança | Mercat de treball - 18/02/2015

Durant el 2014 el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social ha augmentat en 646 persones, un 3,44% respecte l'any anterior. També va augmentar el nombre d'empreses cotitzants ubicades a Sant Boi, concretament un 1,6%. El nombre de treballadors autònoms també va incrementar-se en relació al 2013, en aquest cas un 2,38%. En els tres darrers mesos de l'any, s'ha incrementat el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social un 1,93%, 367 persones més respecte el trimestre anterior. Pel que fa als treballadors autònoms i les empreses cotitzants, s'ha incrementat un 1,44% i un 0,96% respectivament.

Augment de la contractació durant aquest mes de gener

Àrea de Governança | Mercat de treball - 10/02/2015

En aquest primer mes de l'any ens trobem en la situació que han augmentat tant els contractes indefinits com temporals respecte el mes anterior. Tal i com podem apreciar en la taula, els contractes indefinits han pujat un 52,9% i els temporals un 32,5%. És a dir, ha augmentat un 33,8% la contractació respecte el mes anterior. Cal ressaltar la millora respecte l'any passat, ha augmentat un 18% la contractació.

L’atur ha augmentat de 139 persones durant el gener i la taxa es situa en el 17,2%

Àrea de Governança | Mercat de treball - 05/02/2015

Durant el mes de gener la taxa d’atur va passar del 16,9 al 17,2%, encara que en relació a la taxa d’atur registrada fa un any s’ha reduit d’1,6 punts. L’augment de l’atur durant el gener ha afectat especialment dones i joves, mentre que entre els homes hi ha hagut poques variacions. Malgrat això l’evolució de les xifres d’atur registrat en termes interanuals és en general positiva: fa un any hi havia 674 persones en situació d’atur registrat més que les que hi ha actualment, que en total són 7.459, quan el gener del 2014 la xifra passava de molt de les 8.000 persones.

El sector serveis redueix la contractació en relació a l’any anterior, mentre que la indústria la multiplica per cinc

Àrea de Governança | Mercat de treball - 16/01/2015

L’augment de la contractació durant el desembre d’enguany en relació al desembre de l’any anterior no es deu al sector serveis com es podria suposar per les campanyes de Nadal i Reis, sinó a la indústria. De fet al sector serveis s’han registrat 175 contractes menys que fa un any, xifra que es compensa amb l’increment de 223 contractes a la indústria.

L’atur es redueix tres dècimes al desembre i tanca l’any amb un taxa del 16,7%

Àrea de Governança | Mercat de treball - 12/01/2015

A la finalització del 2013 la taxa d’atur registrat a Sant Boi és del 16,7%, tres dècimes menys que el mes anterior, i 1,4 punts inferior a la registrada un any abans. L’atur registrat s’ha reduit tant entre homes com dones, i també entre els joves menors de 30 anys. El descens de l’atur durant el mes de desembre ha estat generalitzat tant al conjunt de Catalunya com a la comarca del Baix Llobregat i els municipis del nostre entorn, de manera que Sant Boi segueix mantenint una taxa d’atur sensiblement superior a la mitjana malgrat el descens registrat durant el desembre.

Més contractació que fa un any, però més temporalitat

Àrea de Governança | Mercat de treball - 16/12/2014

Si comparem les dades de contractació registrada amb les del novembre del 2013 podem observar que el nombre total ha augmentat un 19%, però mentre que augmenta el nombre de contractes temporals, disminueix el d’indefinits.

La taxa d’atur es redueix fins el 17% durant el mes de novembre

Àrea de Governança | Mercat de treball - 04/12/2014

Durant el mes de novembre l’atur registrat va reduir-se a Sant Boi i va passar del 17,3% de la població activa al 17,0%. L’atur registrat es va reduir tant entre els homes com entre les dones, així com entre els joves menors de 30 anys. A la finalització del mes el nombre total d’aturats registrats a Sant Boi és de 7.455 persones, 676 menys de les que hi havia el novembre del 2013, quan la xifra total era de 8.131 persones. En termes relatius, el descens de l’atur ha estat del 8,3% interanual. L’única xifra que presenta una evolució negativa en termes interanuals és el nombre d’aturats de llarga durada, que és un 5,5% superior al registrat fa un any.

L’atur registrat augmenta durant l’octubre i situa la taxa en el 17,3%

Àrea de Governança | Mercat de treball - 11/11/2014

Un 17,3% de la població activa de Sant Boi es troba en situació d’atur registrat, tres dècimes més que la taxa registrada al setembre. L’atur ha augmentat en una proporció semblant tant entre homes com entre dones, i ha augmentat de manera molt més evident entre els joves menors de 30 anys.

La contractació registrada a l’octubre és un 8,4% superior a la registrada al mateix període del 2013

Àrea de Governança | Mercat de treball - 11/11/2014

La contractació registrada durant l’octubre és un 8,4% superior a la que es va registrar un any abans, encara que en relació al mes de setembre s’ha reduit un 6,5%. El més gran increment en relació a un any abans és el nombre de contractes indefinits, que ha augmentat un 22,5% interanual. Malgrat tot, el 90% dels nous contractes són de tipus temporal.

Població en relació a l'activitat segons l'Enquesta de Condicions de Vida

Població en relació a l'activitat segons l'Enquesta de Condicions de Vida Àrea de Governança | Mercat de treball - 03/11/2014

L'Enquesta de Condicions de Vida de la població de Sant Boi tracta de molts aspectes diferents, però un dels fonamentals és l'anàlisi de la situació dels santboians i les santboianes en relació a l'activitat econòmica i el mercat de treball. Us presentem el document complert en relació a aquesta vessant de les condicions de vida de la població.

La represa de l'activitat econòmica al setembre fa augmentar la contractació. La indústria és el sector més dinàmic en la generació de llocs de treball.

Àrea de Governança | Mercat de treball - 08/10/2014

Les empreses de Sant Boi van registrar durant el mes de setembre un total de 2.392 nous contractes, un 25,6% més dels que es van registrar durant el setembre del 2013. L’augment de contractes s’ha donat tant en contractes temporals com en indefinits. Malgrat tot, el 90% dels nous contractes són de tipus temporal. El sector industrial a Sant Boi és el que amb més rapidesa s’està recuperant en el que a generació de llocs de treball es refereix: en relació al setembre del 2013, durant aquest mes la contractació registrada a aquest sector va augmentar un 390%, o el que és el mateix, pràcticament es va multiplicar per cinc en relació a l’any passat.

La taxa d’atur registrat no varia al setembre i es manté en el 17%

Àrea de Governança | Mercat de treball - 07/10/2014

La taxa d’atur registrat a Sant Boi no va patir variacions durant el mes de setembre i es manté en el 17% que es registrava a l’agost. Cal tenir en compte però que mentre entre els homes ha disminuit dues dècimes, ha augmentat en la mateixa proporció entre les dones.

L’alentiment de l’activitat a l’agost fa caure la contractació en relació al juliol, però és un 10% superior a la registrada un any abans

Àrea de Governança | Mercat de treball - 08/09/2014

Durant el mes d’agost les empreses de Sant Boi van registrar un total de 1.584 contractes, que en relació als registrats al mes de juliol representa un descens del 40%. Malgrat l’habitual descens i alentiment de l’activitat econòmica durant aquest mes, la contractació registrada ha estat gairebé un 10% superior a la que es va registrar durant l’agost del 2013.

L’atur augmenta dues dècimes durant l’agost i se situa en el 17%

Àrea de Governança | Mercat de treball - 05/09/2014

Durant el mes d’agost la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar del 16,8 al 17,0%. Aquest increment de l’atur registrat va afectar en major proporció els homes. La dada positiva és que la taxa d’atur és un punt inferior a la registrada un any errere, quan era del 18%.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009  - 2008