Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0


   Pàgina anterior 
  pàgina  1 2 3 4 5 6

Següent pàgina  

El nombre de persones aturades cau a nivells de febrer del 2009

Àrea de Governança | Mercat de treball - 10/06/2016

El nombre d'aturats registrats a Sant Boi és de 5.987 persones a la finalització del mes de maig. Des del febrer de l'any 2009 el nombre d'aturats no s'havia situat per sota de les 6.000 persones.

La contractació registrada augmenta en relació al març però no creix en termes interanuals

Àrea de Governança | Mercat de treball - 10/05/2016

Durant el mes d'abril les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un total de 2.396 nous contractes, que suposen un increment del 8% en relació al mes de març, però tan sols un 1,3% més que els registrats a l'abril del 2015.

Important reducció de l'atur durant el mes d'abril

Àrea de Governança | Mercat de treball - 05/05/2016

A la finalització del mes d'abril la taxa d'atur registrat a Sant Boi es situa en el 15,3% de la població activa, sis dècimes menys que la registrada al març, quan la taxa era del 15,9%. En relació al mateix període de l'any passat, la taxa d'atur ha passat del 17,9 al 15,3%, una reducció de 2,6 punts en dotze mesos.

La contractació registrada baixa en relació al febrer però augmenta si la comparem amb març del 2015

Àrea de Governança | Mercat de treball - 21/04/2016

Durant el mes de març les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un total de 2.220 contractacions, un 4,5% més que el mateix mes de l'any passat. Cal matisar però que mentre que les contractacions de tipus temporal van augmentar un 5,3%, les de tipus indefinit van caure un 2,1%.

Durant el març l'atur s'ha reduit entre els homes, però augmenta entre les dones

Àrea de Governança | Mercat de treball - 08/04/2016

A la finalització del mes de març, el nombre total de persones en situació d'atur registrat a Sant Boi és de 6.339 persones, 1.054 menys que fa un any, quan el nombre total d'aturats era de 7.393. Això suposa que en un any el nombre d'aturats s'ha reduit un 14,3%. El nombre d'homes en situació d'atur registrat es va reduir de 54 persones durant el març, però el nombre de dones en la mateixa situació en va augmentar de 24. Aquesta situació també s'ha donat entre els treballadors estrangers, amb descens de l'atur entre els homes i augment entre les dones.

La contractació al febrer es redueix en relació al gener però és un 12% superior a la registrada fa un any

Àrea de Governança | Mercat de treball - 18/03/2016

Durant el mes de febrer les empreses i establiments establerts a Sant Boi van registrar un total de 2.349 contractes, que en relació al mes de gener suposen un 5% menys, però si comparem la xifra amb el mateix període del 2015 trobem que la contractació s'ha incrementat un 12%. Augmenta tant el nombre de contractes temporals com el d'indefinits, encara que aquests últims només suposen un 11% del total.

L'atur registrat es redueix durant el febrer i cau al 16% de la població activa

Àrea de Governança | Mercat de treball - 11/03/2016

Durant el mes de gener l'atur va passar del 16,3% al 16% durant el mes de febrer. La baixada de l'atur es va registrar tant entre homes com entre dones, amb tres dècimes de descens a tots dos col·lectius. Malgrat això, la taxa d'atur femenina és gairebé cinc punts superior a la masculina.

L'ocupació s'incrementa a Sant Boi durant el 2015 un 3,6%

L'ocupació s'incrementa a Sant Boi durant el 2015 un 3,6% Àrea de Governança | Mercat de treball - 18/02/2016

Durant el 2015 el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social a empreses i establiments ubicats a Sant Boi ha augmentat en 700 persones, un 3,61% respecte l'any anterior. També va augmentar el nombre d'empreses cotitzants, concretament un 2,6%. En canvi, el nombre de treballadors autònoms s'ha mantingut gairebé exactament igual que un any abans.

L'atur registrat augmenta de manera significativa durant el gener

Àrea de Governança | Mercat de treball - 04/02/2016

La taxa d'atur registrat a Sant Boi ha augmentat de manera important durant el gener, concretament de mig punt percentual, i ha passat del 15,9 al 16,4% de la població activa registrada. L'atur ha crescut tant entre homes com entre dones, però al gener ha perjudicat de manera més important les dones.

Al desembre hi va haver un 12,5% més de contractacions que un any abans, encara que el 90% eren de tipus temporal

Àrea de Governança | Mercat de treball - 15/01/2016

Les empreses i establiments de Sant Boi van registrar durant el mes de desembre un total de 2.320 contractes, un 12,5% més que al mateix període del 2014. Va augmentar tant el nombre de contractes indefinits com el de contractes temporals, encara que aquests representen gairebé el 90% del total.

L'atur es va reduir a Sant Boi per sobre de la mitjana durant el desembre i tanca l'any amb 964 aturats menys

Àrea de Governança | Mercat de treball - 13/01/2016

El nombre de persones en situació d'atur registrat ha passat de les 7.320 del desembre del 2014 a les actuals 6.356, gairebé 1.000 persones aturades menys en un any. La taxa d'atur registrat a Sant Boi va rebaixar-se mig punt percentual durant el desembre, davant les reduccions de dues dècimes al conjunt de la comarca i de la demarcació de Barcelona, i d'una dècima al conjunt de Catalunya. Aquest fet redueix el diferencial d'atur del nostre municipi amb la mitjana comarcal i nacional, encara que la taxa d'atur continua sent de les més altes del Baix Llobregat.

431 contractacions més al novembre que al mateix període del 2014

Àrea de Governança | Mercat de treball - 22/12/2015

El nombre de contractes registrats per les empreses de Sant Boi durant el mes de novembre va ser un 21,6% superior al registrat al mateix període de l'any passat, el que representa una xifra més de 400 contractes per sobre del novembre del 2014. Tot i representar només un 10% del total, el nombre de contractes indefinits és gairebé un 50% superior al que es registrava fa un any.

L'atur baixa a Sant Boi tres dècimes en un mes i es situa en el 16,4%

Àrea de Governança | Mercat de treball - 03/12/2015

La taxa d'atur registrat a Sant Boi va baixar de tres dècimes durant el mes de novembre, passant del 16,7 al 16,4%. L'atur s'ha reduit durant aquest mes tant entre els homes com entre les dones, encara que la baixada de la taxa d'atur masculina ha estat superior, de manera que augmenta el diferencial entre homes i dones: l'atur registrat entre els homes és del 14,2%, mentre que entre les dones arriba al 18,8%.

A l'octubre es va signar un 14,2% més de contractes que un any abans

Àrea de Governança | Mercat de treball - 01/12/2015

Durant el mes d'octubre les empreses ubicades a Sant Boi van registrar un total de 2.553 contractes, un 14% més que al mateix període del 2014. En relació al mes de setembre, però, se'n van signar un 2,6% menys. Malgrat l'evolució interanual positiva, cal destacar que mentre els contractes de tipus temporal van augmentar un 15,4% els indefinits tan sols van fer-ho un 2,7%. També es van incrementar els contractes temporals de menys d'un mes de durada, que van suposar un 35,2% del total.

Canvis metodològics al càlcul de la taxa d'atur registrat

Canvis metodològics al càlcul de la taxa d'atur registrat Àrea de Governança | Mercat de treball - 11/11/2015

L'Observatori de la Ciutat adoptarà a partir d'aquest mes la metodologia de càlcul de la taxa d'atur registrat del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, seguint l'exemple d'altres observatoris de la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic, com ara el del Consell Comarcal del Baix Llobregat o el de la Diputació de Barcelona.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009  - 2008