Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0


   Pàgina anterior 
  pàgina  1 2

   

Altes i baixes al Padró d'Habitants durant l'any 2009

Àrea de Governança | Població - 30/04/2010

Durant l'any 2009 tant el creixement natural, la diferència entre naixements i defuncions, com el creixement migratori, la diferència entre aquelles persones que venen a viure a Sant Boi i les que en marxen per viure a un altre lloc, han estat positius. Malgrat això les xifres sobre la població de Sant Boi en el seu conjunt no han crescut excessivament durant l'any degut a la revisió del Padró, que ha provocat més de 1000 baixes per inclusions indegudes o caducitat de la inscripció d'estrangers no comunitaris que no l'han renovada.

Estadística de població a 1 de gener de 2010

Estadística de població a 1 de gener de 2010 Àrea de Governança | Població - 29/04/2010

Ja són disponibles les dades demogràfiques de Sant Boi a data 1 de gener de 2010, segons reflexa el Padró Municipal d'Habitants. La població total a aquesta data és de 82.742 habitants, 314 persones més que l'any anterior, el que suposa un increment anual del 0,4%.

Altes i baixes al Padró 2008

Àrea de Governança | Població - 15/06/2009

Des del 1997 el nombre de persones que marxaven a viure a un altre municipi superava any a any el nombre de persones que venien a viure a Sant Boi, dinàmica que s’ha trencat durant l’any 2008, en el que s’han registrat 3.267 arribades per 3.048 sortides. Aquestes xifres es tradueixen en un augment del nombre d’altes de l’11,2%, mentre que les baixes han descendit un 8,7%.

Dades demogràfiques generals 2009

Dades demogràfiques generals 2009 Àrea de Governança | Població - 15/06/2009

Durant l’any 2008 la població de Sant Boi va créixer en 958 persones, el que es tradueix que a 1 de gener de 2009 el nombre total d’habitants era un 1,2% superior al d’un any abans. El Camps Blancs, el Barri Centre i en menor mesura Casablanca creixen per sobre la mitjana, mentre que Marianao i Els Vinyets-Molí Vell també creixen però per sota de l’1,2% de mitjana a tota la ciutat. La Ciutat Cooperativa, en termes relatius, creix exactament al mateix ritme que el conjunt de Sant Boi.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009  - 2008