Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0


   Pàgina anterior 
  pàgina  1 2 3 4 5 6

Següent pàgina  

La taxa d'atur augmenta lleugerament durant l'octubre

Àrea de Governança | Mercat de treball - 11/11/2015

Durant el mes d'octubre la taxa d'atur registrat ha augmentat lleugerament, passant del 16,6 al 16,7% de la població activa. En relació a un any abans, però, el descens és de 2,3 punts, ja que a l'octubre del 2014 la taxa era del 19%.

Al setembre es van registrar 2.621 contractes, dels quals el 90% temporals

Àrea de Governança | Mercat de treball - 13/10/2015

Durant el mes de setembre les empreses de Sant Boi van registrar un total de 2.621 contractes, un 9,6% més que al mateix període de l'any passat. Van augmentar tant els contractes indefinits com els temporals.

L'atur es redueix lleugerament durant el setembre

Àrea de Governança | Mercat de treball - 13/10/2015

Durant el mes de setembre la taxa d'atur registrat a Sant Boi es va reduir d'una dècima, situant-se en el 15,2% de la població activa. En relació a un any abans, la reducció ha estat de dos punts percentuals, passant del 17,2% del setembre del 2014 a l'actual 15,2%.

La taxa d'atur augmenta a l'agost i es situa en el 15,3%

Àrea de Governança | Mercat de treball - 14/09/2015

Durant l'agost la taxa d'atur va augmentar de tres dècimes, situant-se en el 15,3% de la població activa. En relació a un any abans, aquesta taxa s'ha reduit de 1,9 punts l'agost del 2014 la taxa d'atur registrat a Sant Boi era del 17,2%. L'atur ha augmentat lleugerament durant el mes d'agost, tant entre els homes com entre les dones, així com entre els més joves.

La taxa d'atur es torna a reduir al juliol i es situa en el 15%

Àrea de Governança | Mercat de treball - 07/08/2015

Durant el juliol la taxa d'atur va reduir-se de quatre dècimes, situant-se en el 15% de la població activa. En relació a un any abans, aquesta taxa s'ha reduit de 3,2 punts: el juliol del 2014 la taxa d'atur registrat a Sant Boi era del 18,2%.

La contractació registrada augmenta en relació a l'any passat, però més del 90% és temporal

Àrea de Governança | Mercat de treball - 10/07/2015

Les empreses de Sant Boi van registrar un total de 2.332 contractacions, un 23,3% més que en el mateix període de l'any passat. Van augmentar tant els contractes temporals com els indefinits, encara que cal dir que el 92% de les contractacions són de tipus temporal, i gairebé el 40% de menys d'un mes de durada.

L'atur torna a baixar durant el juny i es situa en el 15,4% de la població activa

Àrea de Governança | Mercat de treball - 08/07/2015

La taxa d'atur registrat a Sant Boi a la finalització del mes de juny és del 15,4% de la població activa, havent-se registrat un descens de sis dècimes durant el mes. En relació a ara fa un any, aquesta taxa s'ha reduit de 1,4 punts, passant del 16,8 al 15,4%. Com a punt negatiu cal destacar que el descens de l'atur ha estat desigual entre homes i dones: entre els homes s'ha registrat un descens quatre vegades superior al registrat entre les dones.

El nombre de contractes registrats al maig és un 30% superior al de fa un any, però gairebé la meitat són temporals de menys d'un mes de durada

Àrea de Governança | Mercat de treball - 10/06/2015

Durant el mes de maig les empreses de Sant Boi van registrar un total de 2.358 contractes, un 32% més que els que es van registrar al mateix període del 2014. Augmenta tant el nombre de contractes indefinits com el de temporals, encara que cal dir que el 46% del total de contractes signats tenen una durada de menys d'un mes.

L'atur registrat es redueix a nivells de l'any 2010

Àrea de Governança | Mercat de treball - 08/06/2015

La taxa d'atur registrat a Sant Boi es va situar en el 16% de la població activa, una xifra que no s'assolia des del juny del 2010. Durant el mes de maig es va registrar una baixada de 0,5 punts percentuals, i en relació a la dada de fa un any, la taxa s'ha reduit de 1,6 punts.

La contractació a l'abril és un 23% superior a la registrada un any abans

Àrea de Governança | Mercat de treball - 18/05/2015

Durant el mes d'abril les empreses de Sant Boi van registrar un total de 2.366 contractacions, un 23,3% més que les que es van registrar l'abril del 2014. L'increment ha estat similar tant en contractes indefinits com en contractes temporals, encara que 9 de cada 10 contractes són de durada determinada. En relació amb el mes anterior, la contractació s'ha incrementat a l'abril un 11,4%.

La taxa d'atur es redueix a tots els col·lectius una mitjana de sis dècimes

Àrea de Governança | Mercat de treball - 07/05/2015

Durant aquest mes d'abril s'ha registrat una reducció de la taxa d'atur tant en relació a l'any passat com al mes anterior. Respecte l'any passat, la taxa d'atur s'ha reduït 1,7 punts i en comparació al mes passat ha disminuït 0,6 punts. Cal ressaltar que la taxa d'atur s'ha reduït durant aquest mes d'abril a tots els col·lectius, tant homes com dones i joves, ja sigui en comparació al mes anterior o a l'any passat. Respecte del mes anterior, entre els homes la taxa d'atur s'ha reduït 0,6 punts, entre les dones 0,5 punts i entre els joves, 1,5 punts. Pel que fa a la comparació amb l'any passat la disminució de la taxa d'atur ha sigut molt més evident. La taxa d'atur masculina es redueix 2,6 punts, la femenina 0,7 punts i la juvenil 2,4 punts. Tot i això, cal destacar que el sexe femení continua sent el grup amb una taxa d'atur més elevada i que el percentatge d'aturats de llarga durada (més de dos anys) continua augmentant.

Augmenta la contractació registrada tant en relació al mes passat com en relació a l’any anterior

Àrea de Governança | Mercat de treball - 17/04/2015

L’evolució de la contractació registrada durant aquest mes de març ha sigut positiva, ja que en comparació al mes anterior i en comparació al març del 2014, el nombre de contractes ha augmentat considerablement. La variació interanual reflexa un increment del 12%, i la mensual d’un 1,2%. Respecte de la variació mensual, els contractes indefinits han augmentat un 3,1% i els temporals un 1%. Pel que fa a la variació interanual, els contractes indefinits han augmentat un 30,4% i els temporals un 10%. Tot i que els majors augments els hagin protagonitzat els contractes indefinits, els contractes temporals continuen tenint el major pes dins del total de contractes, concretament un 88,9%. Aquest mes hi ha hagut un total de 2.124 contractes, 236 indefinits i 1.888 temporals.

La taxa d'atur s'ha reduït 1,6 punts respecte l'any passat

Àrea de Governança | Mercat de treball - 10/04/2015

Durant aquest mes de març la taxa d’atur s’ha reduït 1,6 punts respecte l’any passat, ha disminuït d’un 18,7% a un 17,1%. És necessari afegir que la taxa d’atur en comparació al mes anterior ha sigut gairebé la mateixa. Respecte al mes anterior, el sexe masculí ha sigut l’únic que ha reduït el percentatge, ja que ha disminuït la taxa d’atur d’un 15,2% a un 15%. Dit això, el sexe femení i els joves han patit un augment de la taxa d’atur, els quals l’han incrementat un 0,1%. Pel que fa a l’any passat, totes les taxes d’atur es redueixen significativament, la taxa d’atur masculí disminueix 2,4 punts, la femenina 0,7 punts i la juvenil 2 punts.

Disminució dels contractes temporals en comparació al mes anterior

Àrea de Governança | Mercat de treball - 24/03/2015

Respecte al mes anterior, durant el mes de febrer els contractes indefinits han augmentat un 8,5%, tot i això, els contractes temporals han disminuït un 26,7% i això comporta que la variació mensual total s'hagi reduït un 24%. En canvi, la variació interanual ha anat a l’alça en tots dos tipus de contractes. Podem apreciar una pujada important de contractes indefinits respecte l’any anterior, ja que han augmentat un 49,7%. A més a més, la variació interanual dels contractes temporals ha incrementat un 10,7%. En comparació al mes anterior, pel que fa als contractes per col·lectius, ha hagut una gran davallada. En els homes s’han reduït 134, en les dones 529 i en els joves 351. D’altra banda, respecte l’any passat, els contractes han augmentat excepte en les dones, en les quals ha disminuït 41 contractes.

La taxa d’atur s’ha reduït 2,9 punts respecte l’any passat

Àrea de Governança | Mercat de treball - 10/03/2015

Durant el mes de febrer la taxa d’atur disminueix lleugerament en relació al mes anterior, ja que s’ha reduït un 0,1%. Tot i això, trobem una gran variació respecte l’any passat, ha disminuït 2,9 punts. La major disminució respecte al mes anterior l’han protagonitzat els homes, ja que han passat d’un 15,4% a un 15,2%. Les dones i els joves mantenen el mateix percentatge que en el mes anterior. La major reducció de la taxa d’atur respecte l’any anterior ha sigut dels joves, ja que han passat d’un 20,8% a un 15,9%, és a dir, una disminució de 4,9 punts. Cal recordar però que l'atur registrat no és una bona mesura de l'atur juvenil real.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009  - 2008