Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0


     
  pàgina  1 2

Següent pàgina  

El nombre d'accidents augmenta un 8,8% durant el 2015 però en disminueix la gravetat

El nombre d'accidents augmenta un 8,8% durant el 2015 però en disminueix la gravetat Àrea de Governança | Social - 04/11/2016

Durant l'any 2015 el nombre total d'accidents de circulació a Sant Boi va ser de 247, vint més que els registrats durant l'any anterior. Aquest augment de l'accidentabilitat respon principalment a l'increment dels accidents lleus, que van passar de 206 a 224. En canvi, durant el 2015 no es van registrar accidents amb víctimes mortals, i el 90,7% van ser accidents només amb víctimes lleus.

Primers resultats de l'Enquesta de Condicions de Vida 2013

Primers resultats de l'Enquesta de Condicions de Vida 2013 Àrea de Governança | Social - 08/07/2014

Presentem els primers resultats de la segona edició de l'Enquesta de Condicions de Vida de la població de Sant Boi. Aquesta enquesta és una estadística oficial amb periodicitat quatriennal que el·labora l'Ajuntament i permet obtenir informació sobre dades demogràfiques i territorials, habitatge, mobilitat, formació, treball i activitat, renda, pobresa i exclusió social, salut personal i autonomia de les persones. Amb aquesta informació es facilita la tasca de disseny i planificació de les polítiques públiques, especialment les que es refereixen a atenció social i benestar comunitari.

El 80% de les llars de Sant Boi disposa de connexió a internet

El 80% de les llars de Sant Boi disposa de connexió a internet Àrea de Governança | TIC - 11/02/2014

Durant el gener del 2014 s'han renovat les dades sobre disponibilitat i ús d'internet a les llars santboianes a partir d'una enquesta a la ciutadania. Aquesta reflexa que combinant accés fixe i accés mòbil a internet, a un 80% de les llars disposen de capacitat de connexió a la xarxa. Pel que fa a l'ús que se'n fa, entre la població menor de 45 anys pràcticament el 100% ha utilitzat internet. Els més grans són els que menys ús en fan, generalment no per manca de mitjans o de coneixements, sinó per manca d'interès.

L'Observatori de la Ciutat a Twitter

L'Observatori de la Ciutat a Twitter Àrea de Governança | Social - 04/02/2013

L'Observatori de Ciutat piularà a partir d'ara a Twitter les novetats i les dades més significatives que publicarem a aquest portal.

Context socioeconòmic i polítiques d'ocupació i de benestar a juny del 2012

Context socioeconòmic i polítiques d'ocupació i de benestar a juny del 2012 Àrea de Governança | Social - 22/06/2012

El dia 19 de juny es van presentar al Consell de Ciutat una sèrie de dades sobre el context econòmic actual, així com de les respostes que des de l’administració local s’han donat per a mirar d’amortir en la mida del possible els efectes de la crisi econòmica sobre la població més afectada per la mateixa. A continuació resumim breument algunes de les dades que es van presentar, dades que es poden ampliar amb la presentació adjunta.

Estudi "La petjada educativa a Sant Boi"

Estudi Àrea de Governança | Social - 14/10/2011

És el resultat de la investigació duta a terme al nostre municipi per copsar la percepció que té la comunitat educativa sobre la situació i les trajectòries formatives del jovent a Sant Boi, en resposta a una demanda efectuada per part de l’Equip de Govern de l’Ajuntament.

El 67,5% de les llars santboianes disposen de connexió a internet

Àrea de Governança | TIC - 01/04/2011

Durant els mesos de febrer i març de 2011 s'ha portat a terme una nova edició de l'Enquesta sobre disponibilitat i ús de Tecnologies de la Informació i el Coneixement (TIC) a Sant Boi. Aquesta enquesta renova les dades sobre ús d'internet de que disposàvem, que dataven de l'any 2009.

Condicions de vida i necessitats de la gent gran que viu sola

Condicions de vida i necessitats de la gent gran que viu sola Àrea de Governança | Social - 30/03/2011

En el marc d’un increment de la demanda de serveis socials per part de la població i amb la voluntat de planificació a mig i llarg termini dels serveis municipals que promocionin la qualitat de vida de la gent gran, la Unitat Atenció Familiar Comunitària i Benestar ha plantejat un estudi orientat a conèixer les necessitats socials i les condicions de vida de les persones de 60 i més anys que viuen soles a la comunitat.

El 2010 acaba amb un 7% menys de delictes

El 2010 acaba amb un 7% menys de delictes Àrea de Governança | Social - 11/01/2011

Sant Boi continua sent una ciutat tranquil·la i segura, segons es desprén dels indicadors de la Junta Local de Seguretat referents a l'any passat. Els delictes a Sant Boi van baixar l'any passat un 6,94%, principalment els violents comesos a domicilis, comerços i a l'interior de vehicles. Així ho constata l'informe presentat en la reunió de la Junta Local de Seguretat que es va celebrar el 14 de desembre. Els indicadors demostren que Sant Boi continua sent una ciutat tranquil·la i segura amb una taxa de criminalitat per sota de la mitjana catalana i dels municipis de l'entorn metropolità.

Context socioeconòmic i polítiques de benestar a octubre de 2010

Context socioeconòmic i polítiques de benestar a octubre de 2010 Àrea de Governança | Social - 04/11/2010

Dins el procés de creació del Pacte Local per a la Inclusió Social i com a element contextualitzador, presentem una sèrie de dades resumides de caràcter social i econòmic que ajudin a entendre de manera sintètica la situació actual al nostre municipi. El primer document, context socioeconòmic, analitza les dades sobre atur i contractacions des de diferents vessants i posant-les en contrast a les del nostre entorn geogràfic, mentre que el segon es centra en les polítiques de benestar impulsades des de l'Ajuntament tot analitzant les dades sobre les persones ateses a les Unitats Bàsiques d'Atenció Social Primària i el volum i tipologia dels ajuts, prestacions i serveis oferts des d'aquest àmbit.

Nivell d'instrucció i situació sòciolaboral de la població jove

Àrea de Governança | Social - 15/10/2010

L'Ajuntament ha el·laborat un estudi, basat en una enquesta a la població d'entre 16 i 29 anys, al qual s'avaluen una sèrie de variables sobre la situació sociolaboral en funció del nivell d'instrucció assolit. Els resultats no analitzen la població jove com un sol conjunt, sinó que els segmenta en funció de si acrediten el nivell mínim actualment obligatori (ESO) o no i de si han cursat formació postobligatòria, ja siguin Cicles Formatius, Batxillerat o titulacions universitàries.

Les 10 claus de la seguretat durant 2009

Servei Local de Seguretat | Social - 13/04/2010

La Junta Local se Seguretat és un organisme regulat normativament, molt reforçat per la Llei 4/2003, que reuneix cada tres mesos, aproximadament, les autoritats locals i autonòmiques preceptuades en matèria de seguretat pública, juntament amb els màxims representants de les forces i cossos de seguretat amb presència efectiva al territori. La seva finalitat última és auditar periòdicament l’estat del municipi en aquest ordre i acollir i aprovar iniciatives que puguin contribuir a millorar els termes de la seguretat pública local. Per llei, un cop a l’any, aquest ens s’hauria de constituir plenàriament i obrir-se als grups de base veïnal, els estaments judicials i els segments d’interès que s’escaigui per debatre l’estat general de la seguretat local a partir dels inputs que, en forma de balanços anuals, puguin ser aportats pels operadors del sistema. No obstant, fins ara, a Catalunya només Sant Boi ha donat resposta a aquest requeriment jurídic amb dues sessions plenàries: una, la primera, durant febrer de 2008 i d’altra, la que ara ens ocupa, el proppassat 8 d’abril de 2010. Justament en aquesta darrera ocasió vàrem presentar el sumari que ara us volem mostrar.

Condicions de vida de la població jove i de la gent gran

Àrea de Governança | Social - 11/03/2010

De l'explotació de dades corresponents a l'Enquesta de Condicions de Vida, presentem una sèrie de resultats i indicadors corresponents a la gent gran, a partir de 64 anys, i de la gent jove, d'entre 16 i 29 anys, residents al nostre municipi.

Anatomia de l'accidentalitat urbana 2009

Anatomia de l'accidentalitat urbana 2009 Servei Local de Seguretat | Social - 22/02/2010

A Sant Boi, s'aprima la silueta de la sinistralitat durant 2009... però continua preocupant el nombre d'atropellaments, tot i el seu descens.

Condicions de vida de les famílies santboianes

Àrea de Governança | Social - 10/02/2010

Dins l'Enquesta de Condicions de Vida s'avaluen una sèrie d'indicadors per conèixer com són les famílies i les llars de Sant Boi quant a la seva composició, com són el tipus d'unitat de convivència, el nombre de fills, les característiques de l'habitatge o les actituds i percepcions de les famílies front la conjuntura econòmica actual.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009  - 2008