Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Resultats a Sant Boi de l'Enquesta de la mobilitat quotidiana de Catalunya

Àrea de Governança | Mobilitat - 14/05/2009

L'Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) és una iniciativa de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a fi de conèixer quinquennalment la mobilitat de la població de la Regió Metropolitana de Barcelona. Sota aquest criteri, els anys 1996 i 2001 se n'elaboraren les dues primeres edicions. A aquest document presentem els resultats corresponents a Sant Boi, tot i que des de l'apartat d'enllaços podeu accedir al contingut complet de l'enquesta.

En l'edició de l'any 2006 s'amplia el seu abast territorial al conjunt del territori català, al mateix temps que esdevé una operació estadística inclosa en el Pla Estadístic de Catalunya 2006-2009. Per aquest motiu, s'incorpora com a promotor de l'enquesta, a part de l'ATM, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP). El gruix de l'enquesta el constitueix la descripció de la mobilitat quotidiana segons els següents aspectes: * Motiu de desplaçament * Mode de transport * Distribució horària i durada mitjana dels desplaçaments * Distribució espacial * Mobilitat diferencial segons segments de població Paral·lelament l'EMQ també recull una dimensió més subjectiva, en què es vol conèixer les percepcions, les predisposicions i les valoracions dels ciutadans vers la mobilitat.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se