Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Lleu augment de la desocupació al setembre que no afecta la taxa d'atur

Àrea de Governança | Mercat de treball - 10/10/2016

La taxa d'atur registrat a Sant Boi a la finalització del mes de setembre no va patir variacions, i segueix en el 14,3% de la població activa. En relació a un any abans, la taxa s'ha reduit de 2,2 punts percentuals.

 En el període comprès entre setembre del 2015 i setembre del 2016 l'atur s'ha reduit a Sant Boi de 857 persones, el que en termes relatius suposa un descens interanual del 13%. Destaca el descens de l'atur entre els homes (-18%), a la indústria (-17,2%) i a la construcció (-24,2%).

Si bé l'evolució de les dades aparentment és positiva, cal fer-hi algunes matisacions, com ara que mentre entre els homes l'atur s'ha reduit de 544 persones, entre les dones aquesta xifra és només de 313; si ho analitzem en termes relatius, trobem que entre els homes l'atur s'ha reduit un 18,2% i entre les dones un 8,7%. Entre els treballadors estrangers la situació és encara més accentuada, amb un descens de l'atur entre els homes del 23,3% i tan sols de l'1,8% entre les dones. En termes absoluts, això suposa que mentre hi ha 129 homes estrangers aturats menys que fa un any, aquest descens entre les dones és de tan sols 8 persones.

Per sectors productius, en termes absoluts el sector serveis és el que més ha contribuit a la reducció de l'atur: dels 857 aturats menys, 478 provenien d'aquest sector, això és, el 56%. Però si tenim en compte que aproximadament el 75% dels ocupats treballen a aquest sector, la xifra no és tan bona com podia semblar. Això ho podem veure si mirem el descens de l'atur per sectors en termes relatius: mentre que als serveis només s'ha reduit un 10,8% interanual, el descens és del 17,2% a la indústria i del 24,2% a la construcció.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se