Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Població en relació a l'activitat segons l'Enquesta de Condicions de Vida

Població en relació a l'activitat segons l'Enquesta de Condicions de Vida Àrea de Governança | Mercat de treball - 03/11/2014

L'Enquesta de Condicions de Vida de la població de Sant Boi tracta de molts aspectes diferents, però un dels fonamentals és l'anàlisi de la situació dels santboians i les santboianes en relació a l'activitat econòmica i el mercat de treball. Us presentem el document complert en relació a aquesta vessant de les condicions de vida de la població.

En relació a l’activitat, considerarem aquelles persones que es troben en edat laboral, això és, tenen entre 16 i 64 anys. Aquests representen aproximadament dues terceres parts del total de població, una mica més de 55.000 persones. D’aquestes, tres de cada quatre les comptem com a població activa i una com a població inactiva. Recordar que es comptabilitzen com a població activa aquelles persones que estan treballant o tenen la voluntat i la disposició per a fer-ho, això és, ocupats i aturats. La població inactiva és tota la resta.

De la població inactiva en edat laboral, aproximadament la meitat són persones, gairebé sempre dones, que s’ocupen en exclusiva del treball domèstic. La resta es reparteixen entre estudiants, incapacitats per treballar, prejubilats o retirats, i altres situacions diverses.

Pel que fa a la població activa, una mica més del 70% té feina i treballa remuneradament. D’aquests, la gran majoria són assalariats, amb una repartiment aproximat del 80% al sector privat i del 20% al públic. La proporció d’autònoms i empresaris és d’una mica més del 10%. En aquest cas 6 de cada 10 són treballadors autònoms sense personal a càrrec, i 4 empresaris amb assalariats.

 Segons l’estimació que hem fet a aquesta enquesta seguint metodologia EPA, a Sant Boi hi ha gairebé 12.000 persones en situació d’atur, el que implica que la taxa d’atur és del 28,8%. La taxa d’atur registrat que hem agafat com a referència és la que hi havia a 30 de setembre del 2013, quan era del 19,2%, gairebé 10 punts inferiors. Aquesta diferència s’explica per les gairebé 4000 persones que tot i trobar-se en situació d’atur no són inscrites al SOC i per tant no apareixen als registres d’atur. Generalment es tracta de gent jove, menor de 44 anys, que si no té dret a cobrar cap prestació considera que el sistema públic no li trobarà feina i per tant desisteix d’apuntar-s’hi.

 Ja hem parlat de com es reparteix la població en funció de la seva situació d’activitat, tan sols repassarem alguns indicadors: la taxa d’activitat entre els majors de 16 anys és del 58,6%, amb una diferència molt gran entre homes i dones: la taxa d’activitat entre els homes és del 67%, i entre les dones del 50%. La taxa d’ocupació s’ha de llegir com el % de població de 16 i més anys que té feina. En total és el 42%: la meitat dels homes i una tercera part de les dones treballa, proporció que és del 35% entre els joves menors de 30 anys.

 La taxa d’atur, com hem dit, és del 28,8%. És del 25% entre els homes i del 33% entre les dones. Entre els joves la taxa d’atur es dispara fins el 43%. Arribats a aquest punt cal destacar que la taxa d’atur registrat entre els joves és del 15,4%. Contrastant aquestes dues xifres queda clar fins a quin punt els joves no confien que puguin trobar feina a través de les oficines públiques de treball i no s’hi apunten.

 El més destacable de les dades sobre el sector d’activitat en que s’ocupen els treballadors de Sant Boi és la creixent terciarització de l’ocupació. Gairebé el 70% treballa al sector serveis (el 2009 era el 65%), situació especialment evident entre les dones: el 85% de les dones treballa als serveis, xifra que és del 55% entre els homes. Malgrat això, ha crescut la proporció de persones que s’ocupen a la indústria en relació al 2009, i actualment és del 26,6% quan fa 4 anys era d’una mica més del 20%. En canvi el sector de la construcció ha vist reduïda la seva activitat dràsticament i això es reflexa en el nombre de persones ocupades a aquest sector. Actualment és de tan sols el 4,6% del total, quan fa no masses anys era al voltant del 10% i encara més.

Pel que fa a la situació contractual d’aquests treballadors, com hem dit abans la majoria són assalariats. Un 70% són assalariats fixes, per un 20% d’eventuals. Tenint en compte que cada mes observem que a les xifres de contractació registrada el 90% dels contractes signats són temporals, podem concloure que hi ha una part important de la població que pateix una temporalitat constant i es troba en constant rotació.

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se