Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Canvis metodològics al càlcul de la taxa d'atur registrat

Canvis metodològics al càlcul de la taxa d'atur registrat Àrea de Governança | Mercat de treball - 11/11/2015

L'Observatori de la Ciutat adoptarà a partir d'aquest mes la metodologia de càlcul de la taxa d'atur registrat del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, seguint l'exemple d'altres observatoris de la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic, com ara el del Consell Comarcal del Baix Llobregat o el de la Diputació de Barcelona.

 A partir del juliol del 2014 el Departament d'Empresa i Ocupació va començar a oferir trimestralment un indicador anomenat "taxa d'atur registral" a escala municipal. Aquest indicador es calcula a partir del nombre d'aturats registrats i la població activa local, calculada com a la suma de l'atur registrat i de la població d'entre 16 i 64 anys afiliada a la Seguretat Social resident al municipi.

 

Aquest mètode de càlcul substitueix el fet servir fins ara, que estimava la població activa local a partir de la taxa d'activitat de l'EPA de la demarcació de Barcelona.

 

En conseqüència, a partir d'ara l'indicador d'atur que es publicarà per part de l'Observatori de Ciutat seguirà aquesta nova metodologia per tal d'evitar la convivència de dues taxes d'atur calculades amb metologia diferent, tal i com han acordat els Observatoris de la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic, com ara els del Consell Comarcal del Baix Llobregat o el de la Diputació de Barcelona.

 

En conseqüència, les dades d'atur registrat no pateixen cap variació. L'adopció per part de l'Observatori de la metodologia del Departament d'Empresa i Ocupació només afecta a les taxes d'atur registrat.

 

D'altra banda, l'adopció d'aquesta metodologia suposa que les taxes d'atur històriques que publiqui l'Observatori d'ara en endavant no coincideixin amb les publicades en informes anteriors.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se