Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

La taxa d'atur augmenta una dècima durant l'agost, però és molt inferior a la de fa un any

Àrea de Governança | Mercat de treball - 16/09/2016

A la finalització del mes d'agost a Sant Boi hi havia 5.729 persones en situació d'atur registrat, 926 menys que l'agost del 2015, quan la xifra total era de 6.655 persones. En termes relatius, l'atur registrat és un 14% inferior al registrat ara fa un any.

 Malgrat l'evolució aparentment positiva de les xifres d'atur registrat, cal tenir en compte una sèrie de consideracions: l'atur s'ha reduit molt més entre els homes (583 aturats menys) que entre les doens (343 aturades menys). Aquesta diferència és encara més evident si tenim en compte el descens percentual per sexes: un descens del 19,4% entre els homes, per tan sol un descens del 9,4% entre les dones. Exactament 10 punts de diferència quant a reducció de l'atur per sexes.

Per sectors productius, en termes absoluts gairebé sempre és el sector serveis el que té més influència sobre la xifra total, ja que aquest sector concentra tres quartes parts del total de l'ocupació. L'atur s'ha reduit de 548 persones a aquest sector, seguit del descens de 178 persones a la indústria i 165 menys de la construcció. En termes relatius, però, tant indústria com construcció presenten una evolució de les xifres millor que el sector serveis, amb descensos del 18 i del 22,7% respectivament, davant del 12,2% de descens de l'atur al sector serveis.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se