Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Durant el 2013 les empreses de Sant Boi han generat més llocs de treball que al 2012

Àrea de Governança | Mercat de treball - 27/02/2014

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social cotitzants a empreses de Sant Boi va augmentar durant l'any 2013 un 3,6%, o el que és el mateix, a 31 de desembre del 2013 hi havia 660 afiliats a la Seguretat Social més que a 31 de desembre del 2012. Pel que fa al nombre de treballadors autònoms s'ha mantingut estable, al voltant del 4.300, sense gairebé canvis, encara que es detecta més dinamisme durant el darrer trimestre de l'any que en trimestre anteriors.

Durant el 2013 el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 660 persones, un 3,64% en termes anuals. Durant el darrer trimestre de l’any pràcticament no hi va haver variacions en el nombre d’afiliats. Pel que fa als treballadors autònoms, a la finalització del 2013 n’hi havia 33 més que un any abans, encara que durant el darrer trimestre de l’any el seu nombre ha crescut molt per sobre de la mitjana de la resta de l’any.

El sector del comerç i les reparacions i és el sector econòmic que en termes absoluts més ha augmentat el seu nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social durant el 2013, passant de 3.824 treballadors a 4.173 en un any, el que implica un creixement del 9,13%. Altres sectors que han creat més llocs de treball són el transport i la logística, l’administració pública i els serveis a empreses.

Les empreses ubicades a Sant Boi que es dediquen a l’activitat sanitària són les que més afiliats a la Seguretat Social ocupen, concretament 3.144 persones. Aquest sector va augmentar en 54 persones el seu nombre de treballadors, un 1,75% d’increment anual. L’altre gran sector quant al nombre d’afiliats és el comerç, ja sigui a l’engròs o al detall.

Quant als treballadors autònoms, a la finalització de l’any 2013 el nombre total a Sant Boi era de 4.331 persones, un 0,77% més que els que hi havia un any abans. En termes interanuals, doncs, pràcticament no hi ha hagut variacions, encara que durant el darrer trimestre de l’any es detecta un increment més significatiu que a la resta de l’any.

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se