Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

El 2012 finalitza amb una taxa d’atur registrat del 18,7%

Àrea de Governança | Mercat de treball - 08/01/2013

La taxa d’atur registrat va baixar dues dècimes durant el mes de desembre i se situa en el 18,7% de la població activa en finalitzar el 2012. En relació a la mateixa dada de l’any 2011, la taxa d’atur és vuit dècimes superior a la llavors registrada. Pel que fa a la contractació registrada, al desembre s’han registrat més contractes que al novembre, però menys que durant el desembre del 2011.

El descens de la taxa d’atur registrat durant el desembre cal imputar-lo gairebé exclussivament al descens de dones aturades, ja que durant aquest darrer mes del 2012 la taxa d’atur masculina no ha variat mentre que la femenina ha baixat quatre dècimes. Malgrat això, el diferencial d’atur registrat entre homes i dones és de 3,4 punts: la taxa d’atur registrat entre els homes és del 17,2%, mentre que entre les dones és del 20,6%.

Durant el mes de desembre les empreses de Sant Boi van registrar un total de 1.587 contractes, dels quals el 93% corresponien a contractes temporals. En relació al mes anterior, el nombre total de contractacions va augmentar un 8,4%, però en relació al mateix mes del 2011 és un 5,8% inferior.

Tan sols 111, el 7% del total de contractes signats, són de caire indefinit, mentre que els restants 1.476 són de caire temporal. En relació al mes anterior el nombre de contractes indefinits disminueix un 9,8%, encara que si comparem la dada del desembre amb la del mateix mes del 2011 es registra un augment del 16,8%.

 Quant als contrctes temporals, se n’han registrat un 10% més que durant el novembre, però un 7,1% menys que els registrats durant el desembre del 2011. La taxa de temporalitat dels contractes registrats durant el desembre és de més del 91% tant per a homes com per a dones, i per als joves aquesta taxa s’enfila fins el 93%.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se