Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

El comerç a Sant Boi

Àrea de Governança | Comerç - 30/09/2009

L'Ajuntament ha aprovat el Programa d'Orientació per als Equipaments Comercials (POEC). Aquest document defineix un model comercial per a Sant Boi consensuat amb els representants del sector. Tres dels objectius prioritaris que s'hi plantegen són crear itineraris urbans que connectin les diferents zones comercials del municipi, incrementar el nivell de compres de complements de la llar i equipament personal que es fan a Sant Boi (roba, calçat, mobles, electrodomèstics) i unificar els esforços de les diferents associacions de comerciants per optimitzar la repercusió de la seva tasca.

Els principals resultats de la diagnosi del POEC són els següents: On compren el ciutadans de Sant Boi? - La majoria dels ciutadans/es fan la compra d’alimentació al mateix municipi, un 85,9% dels santboians compren l’alimentació fresca i un 73,7% l’alimentació envasada a Sant Boi. - En relació a la compra de roba, calçat i complements, parament de la llar, lleure, esports i cultura el percentatge de compra en el municipi disminueix, sent els ciutadans que compren a Sant Boi el 40,7% (equipament de la persona), 59,6% (equipament de la llar) i 50,1% lleure, esports i cultura), respectivament. - El 65% dels ciutadans de Sant Boi compren l’alimentació fresca en els mercats municipals. En què gasten els ciutadans de Sant Boi? - L’alimentació representa un 52,50% de la despesa que fan els santboians en el comerç. A l’altre extrem trobem lleure, esports i cultura amb un 4,5% de la despesa del ciutadans de Sant Boi. - La mitjana de despesa de les llars en alimentació és de 459,57€. En canvi és solament de 43,17€ de mitjana en equipament de la llar. Indicadors de dotació comercial - Hi ha 76,31 habitants per cada establiment. - Hi ha 13,10 establiments per cada 1000 habitants. - La superfície comercial és de 1.834,38m2 per cada 1000 habitants. Què troba a faltar més el ciutadà de Sant Boi? - En alimentació un 23,9% dels enquestats demana un Mercadona a Sant Boi. - En equipament de la persona el 6,1% demana més establiments de roba en general i un 3,7% sabateries. - Un 19,2% dels santboians enquestats van demanar cinemes com a establiment que troben més a faltar a Sant Boi.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se