Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

La població de Sant Boi a 1 de gener del 2014

Àrea de Governança | Població - 21/03/2014

A 1 de gener del 2014 la xifra (provisional) d'habitants és de 83.250 persones, que en relació a la darrera dada oficial, a 1 de gener del 2013, suposa un descens 158 habitants, un 0,2% en termes percentuals. Aquesta petita variació entra dins les oscil·lacions habituals d'any a any, sempre per sota del 0,5% en els darrers anys. Malgrat això i a l'espera de la confirmació de la xifra oficial, és el primer any des del 2010 que hi ha menys habitants que els registrats un any abans.

Sant Boi s'organitza territorialment en sis districtes, dels quals Marianao és el més gran en termes poblacionals, amb 32.250 habitants, gairebé el 40% del total d'habitants de la vila. Els districtes de tamany mig són el Barri Centre (14.707 habitants, 17,7% del total) i Vinyets-Molí Vell (16.023 habitants, 19,2%) del total), mentre que els més petits són també els més perifèrics geogràficament: la Ciutat Cooperativa i el Molí Nou, amb 9.645 habitants, Camps Blancs amb 5.030 habitants i Casablanca amb 5.595.

El 15,9% dels habitants de Sant Boi són menors de 16 anys, mentre que el grup de població jove, d'entre 16 i 29 anys, representa el 14,1% del total. A l'altre extrem trobem la gent gran, a partir de 65 anys, que durant els darrers anys ha anat guanyant pes demogràfic i ja suposa el 18,4% del total de poblacio. L'edat mitjana de la població de Sant Boi és de 42 anys, 40,6 anys per als homes i 43,3 anys per a les dones. Els districtes amb una mitjana d'edat dels seus habitants més alta són Ciutat Cooperativa-Molí Nou (44,6 anys) i Camps Blancs (43,3 anys).

El 61,6% dels santboians i santboianes són nascuts a Catalunya, mentre que el 24,6% ha nascut a la restat de l'estat espanyol i el 12%, a l'estranger. Si tenim en compte la nacionalitat enlloc del lloc de naixement, trobem que a Sant Boi hi resideix un total de 7.980 persones de nacionalitat estrangera, el que representa un 9,6%. Les comunitats nacionals estrangeres amb més presència a Sant Boi són la marroquina (3,5%), la xinesa (0,74%) i l'equatoriana (0,52%).

A 'documents relacionats' trobareu l'explotació detallada del Padró d'habitants a 1 de gener del 2014. Si necessiteu informació més detallada podeu accedir a l'apartat 'dades estadístiques', on trobareu fitxers de microdades per a treballar i fer altres càlculs amb ells.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se