Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Actualització de dades demogràfiques i de població a 1 de gener de 2011

Àrea de Governança | Població - 28/04/2011

La població de Sant Boi va créixer de 770 persones durant l'any 2010, de manera que a 1 de gener de 2011 la xifra total d'habitants es situa en 83.181 persones, de les quals el 49,7% són homes i el 50,3%, dones.

L'edat mitjana de la població resident a Sant Boi és de 40 anys, i el grup d'edat que més efectius concentra és el de persones d'entre 30 i 44 anys, que suposa un 26,3% del total de població. Als extrems de la piràmide d'edats, trobem que els menors de 16 anys suposen el 16,5% dels santboians, mentre que el 15,9% són majors de 64 anys. Gairebé el 60% dels residents va néixer a Catalunya, per un 30% que ho va fer a la resta de l'estat espanyol. D'aquest darrer grup, la majoria són majors de 45 anys i tres quartes parts de la gent gran hi pertany. Quant a la immigració estrangera, suposa un 10,8% del total de la població. Els grups més nombrosos corresponen a marroquins (3,7%) i llatinoamericans (4,0%).


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se