Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

La població de Sant Boi a 1 de gener del 2015

Àrea de Governança | Població - 30/04/2015

A 1 de gener del 2015 la xifra (provisional) d'habitants és de 82.410 persones, que en relació a la darrera dada oficial, a 1 de gener de 2014, suposa un descens de 697 habitants, un 0,8% en termes percentuals. A l'espera de la confirmació de la xifra oficial, és el segon any consecutiu que disminueix la xifra d'habitants respecte l'any anterior des del 2010.

Sant Boi s'organitza territorialment en sis districtes, dels quals Marianao és el més gran en termes poblacionals, amb 32.040 habitants, gairebé el 40% del total d'habitants de la vila. Els districtes de tamany mig són el Barri Centre (14.533 habitants, 17,6% del total) i Vinyets-Molí Vell (15.793 habitants, 19,2%  del total), mentre que els més petits són també els més perifèrics geogràficament; la Ciutat Cooperativa i el Molí Nou, amb 9.525 habitants, Camps Blancs amb 4.979 habitants i Casablanca amb 5.540.

El 16% dels habitants de Sant Boi són menors de 16 anys, mentre que el grup de població jove, entre 16 i 29 anys, representa el 13,7% de total. A l'altre extrem trobem la gent gran, els majors de 64 anys, els quals durant els darrers anys han anat guanyant pes demogràfic i ja suposa el 19% del total de població. L'edat mitjana de la població de Sant Boi és de 42,31 anys, 40,90 anys per als homes i 43,68 anys per a les dones. Els districtes amb una mitjana d'edat dels seus habitants més alta són Ciutat Cooperativa-Molí Nou (44,88 anys) i Camps Blancs (43,59 anys).

El 62,3% dels santboians i santboianes són nascuts a Catalunya, mentre que el 26,2% han nascut a la resta de l'estat espanyol i l'11,5% a l'estranger. Si tenim en compte la nacionalitat en comptes del lloc de naixement, trobem que a Sant Boi hi resideix un total de 7.980 persones de nacionalitat estrangera, els quals representen un 8,7%. Les comunitats nacionals estrangeres amb més presència a Sant Boi són la marroquina (2.736 persones), l'equatoriana (371) i la colombiana (220).

A "documents relacionats" trobareu l'explotació detallada del Padró d'habitants a 1 de gener del 2015. Si necessiteu informació més detallada podeu accedir a l'apartat "dades estadístiques", on trobareu fitxers de microdades per a treballar i fer altres càlculs amb ells.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se