Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

El 80% de les llars de Sant Boi disposa de connexió a internet

El 80% de les llars de Sant Boi disposa de connexió a internet Àrea de Governança | TIC - 11/02/2014

Durant el gener del 2014 s'han renovat les dades sobre disponibilitat i ús d'internet a les llars santboianes a partir d'una enquesta a la ciutadania. Aquesta reflexa que combinant accés fixe i accés mòbil a internet, a un 80% de les llars disposen de capacitat de connexió a la xarxa. Pel que fa a l'ús que se'n fa, entre la població menor de 45 anys pràcticament el 100% ha utilitzat internet. Els més grans són els que menys ús en fan, generalment no per manca de mitjans o de coneixements, sinó per manca d'interès.

La població objectiu de l'enquesta eren tots aquells residents a Sant Boi majors de 16 anys. En total unes 70.000 persones, el 84,3% del total de la població. El treball de camp es va realitzar mitjançant entrevistes telefòniques, realitzades entre el 16 i el 27 de gener del 2014.

La mostra final la componen 1.174 persones, el que implica un error mostral relatiu del ±2,38% amb una confiança del 95,5%.

 

Equipament TIC a les llars

 Al 76,6% de les llars diposen d’almenys un ordinador, de qualsevol tipus. D'aquests, el 95,6% són connectats a internet. Al mateix temps, al 68,4% de les llars hi ha almenys un dispositiu mòbil (smartphones, tauletes, etc.) amb capacitat de connexió a internet. Combinant connexions fixes i connexions mòbils, podem dir que a un 80% de les llars de Sant Boi es poden connectar a internet.

Ús d’internet

 

 

 

El 73% de la població major de 15 anys ha utilitzat internet algun cop a la seva vida, i entre els menors de 44 anys aquesta proporció és gairebé del 100%. En canvi, només el 15,8% dels majors de 64 anys ha utilitzat internet en alguna ocasió

Els usuaris habituals d’internet (es consideren usuaris habituals aquells que utilitzen la xarxa almenys un cop per setmana) representen el 65% del total de la població major de 15 anys. Els més joves no només són els que més utilitzen la xarxa sinó també els que ho fan amb major freqüència: un 97% dels joves d’entre 16 i 30 anys utilitzen internet a diari

Web municipal www.santboi.cat

 

El 60% dels usuaris habituals d’internet l’ha visitada en alguna ocasió. Un 30% ho havia fet durant el mes anterior a l’entrevista, majoritàriament per a buscar informació sobre el municipi i en menor mesura per a buscar informacio sobre l'organització municipal, però tan sols el 8,7% de les persones que han visitat en alguna ocasió la web municipal ho va fer per a iniciar algun tràmit.

Xarxes socials

 El 65,8% dels usuaris té perfil actiu a alguna xarxa social, majoritàriament a Facebook (65,2%) o a Twitter (15,2%). Els més joves són els que més ús fan de les xarxes socials.

 

 

 

Comerç electrònic

El 62,7% dels usuaris d'internet ha fet alguna compra online almenys en una ocasió.  Els articles que més es compren a la xarxa són bitllets d’avió o altres mitjans de transport, reserves d’allotjament en establiments hotelers o similars i compra d’entrades d’espectacles.

També hi ha un nombre significatiu d’usuaris que compren roba, calçat i complements i aparells electrònics a internet


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se