Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Condicions de vida i necessitats de la gent gran que viu sola

Condicions de vida i necessitats de la gent gran que viu sola Àrea de Governança | Social - 30/03/2011

En el marc d’un increment de la demanda de serveis socials per part de la població i amb la voluntat de planificació a mig i llarg termini dels serveis municipals que promocionin la qualitat de vida de la gent gran, la Unitat Atenció Familiar Comunitària i Benestar ha plantejat un estudi orientat a conèixer les necessitats socials i les condicions de vida de les persones de 60 i més anys que viuen soles a la comunitat.

Més en particular, l’estudi permet: - Descriure les característiques sociodemogràfiques. - Avaluar les necessitats socials relacionades amb la dependència. - Conèixer els hàbits, l’ús del temps i les relacions socials. - Analitzar el nivell de coneixement dels serveis i equipaments socials per a gent gran en el municipi i llur valoració personal. Amb aquesta iniciativa, que s’insereix en el marc del Programa Municipal Transversal de la Gent Gran, es pretén millorar la informació que fonamenta les actuacions municipals en matèria de persones grans al territori. En els darrers anys la gent gran ha experimentat importants canvis sociodemografics en relació a la seva estructura d’edats, amb un important sobreenvelliment, i en relació a la seva vida quotidiana, les seves necessitats socials, les aspiracions i desitjos personals. A més la generalització de les pensions públiques i la millora del nivell sociocultural ha introduït diferències significatives entre les diferents generacions de persones grans. Tot plegat ha provocat una progressiva modificació substancial d’allò que es característic de la gent gran. El col·lectiu ha esdevingut més heterogeni que abans, les fronteres entre els costums de les persones grans i la resta de la població es difuminen. Apareixen noves demandes socials, alhora que es mantenen les antigues necessitats socials d’una part del col·lectiu. En canvi, la societat en general no ha incorporat encara aquesta nova configuració de la gent gran en la seva visió. Sovint es manté una forta visió estereotipada associada a la dependència, la pobresa i la inactivitat. Contribuir a transformar aquesta visió i, alhora facilitar la planificació més adequada de serveis i equipaments municipals són reptes de les polítiques locals de gent gran. En aquest sentit, és bàsic disposar de dades com les que aporta el present estudi sobre necessitats socials i condicions de vida de persones grans que viuen soles a la comunitat. Així l’estudi analitza cinc grans àmbits de la vida quotidiana: el sociodemogràfic, la salut i dependència, la realització d’activitats, les relacions interpersonals i el coneixement dels equipaments i les activitats per a gent gran del municipi.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se