Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Nivell d'instrucció i situació sòciolaboral de la població jove

Àrea de Governança | Social - 15/10/2010

L'Ajuntament ha el·laborat un estudi, basat en una enquesta a la població d'entre 16 i 29 anys, al qual s'avaluen una sèrie de variables sobre la situació sociolaboral en funció del nivell d'instrucció assolit. Els resultats no analitzen la població jove com un sol conjunt, sinó que els segmenta en funció de si acrediten el nivell mínim actualment obligatori (ESO) o no i de si han cursat formació postobligatòria, ja siguin Cicles Formatius, Batxillerat o titulacions universitàries.

L'estudi posa de reflex que els joves pateixen especialment la crisi econòmica en forma d'atur i precarietat, especialment aquells que presenten un nivell d'instrucció més baix. La taxa d'atur estimada per a aquells que no acrediten l'ESO es situa al voltant del 50%, i de més del 30% per a aquells que acrediten aquest nivell però no tenen cap titulació de nivell postobligatori. També reflexa que aquells que tenen poca formació triguen molt més a trobar un lloc de treball un cop finalitzats o abandonats els estudis, i que la precarietat afecta a tots ells: més d'una tercera part dels ocupats tenen contractes temporals, i el percentatge de treballadors amb titulació superior i feina no qualificada és vora el 30%. L'estudi també ofereix altres resultats en relació a la situació laboral, l'ús dels serveis d'orientació i informació a la seva disposició, les condicions laborals dels treballadors en actiu, els sectors productius que ocupen els joves i altres indicadors de caire social, com la situació de convivència i les condicions de vida.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se