Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

9 de cada 10 ordinadors de Sant Boi estan connectats a Internet

Àrea de Governança | TIC - 06/03/2009

El 71% de les llars de Sant Boi tenen un ordinador domèstic. 9 de cada 10 d'aquests ordinadors estan connectats a Internet. Més de la meitat de la població major de 12 anys es connecta a la xarxa almenys un cop per setmana, però encara hi ha un 40% de ciutadans i ciutadanes que no hi han accedit mai (la principal raó adduïda és la manca de coneixements). Els joves el fan servir tots i totes, gairebé sense excepció. A mida que augmenta l'edat, la utilització és menor, sobretot entre les dones. L'ús principal és la recerca d'informació, però també són molt habituals la missatgeria instantània, les descàrregues de música, vídeos i programes i la lectura dels mitjans de comunicació.

Són algunes de les conclusions d'una enquesta feta per l'Ajuntament de Sant Boi amb l'objectiu de conèixer el grau d'accés de la ciutadania a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). La realització d'aquest estudi forma part del Pla director participatiu de la societat del coneixement (amb la col·laboració del consorci Localret) i dóna continuïtat a anteriors sondejos duts a terme els anys 1999, 2002 i 2007. El treball de camp de l'enquesta es va fer entre els mesos de desembre i gener a una mostra de 911 persones, sobre un total de població format per les 72.000 persones de 12 o més anys residents al municipi. Les xifres registrades en aquesta enquesta són similars a les obtingudes en el sondeig fet l'any 2007. A tall de resum es pot dir que el nombre d'ordinadors, de connexions a la xarxa, d'usuaris i d'usuaris habituals ha crescut, però de manera molt moderada, la qual cosa fa pensar en la possibilitat d'estar a prop del nombre d'usuaris màxims possible. La comparació amb els estudis més recents existents per al conjunt de Catalunya permet afirmar que a Sant Boi hi ha més ordinadors i més persones amb connexió a Internet, però menys usuaris (probablement, perquè a moltes llars conviuen persones joves i persones grans i només els joves fan servir la xarxa). Informació i tràmits administratius Altres dades interessants reflectides en l'estudi tenen a veure amb la utilització de la xarxa per part de la ciutadania en la seva relació amb l'Administració. El 27% de les persones enquestades afirmen que usen Internet per obtenir informació de les administracions i un 21%, per fer tràmits.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se