Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Context socioeconòmic i polítiques d'ocupació i de benestar a juny del 2012

Context socioeconòmic i polítiques d'ocupació i de benestar a juny del 2012 Àrea de Governança | Social - 22/06/2012

El dia 19 de juny es van presentar al Consell de Ciutat una sèrie de dades sobre el context econòmic actual, així com de les respostes que des de l’administració local s’han donat per a mirar d’amortir en la mida del possible els efectes de la crisi econòmica sobre la població més afectada per la mateixa. A continuació resumim breument algunes de les dades que es van presentar, dades que es poden ampliar amb la presentació adjunta.

Les dades socioeconòmiques mostren un panorama molt negatiu en termes d’ocupació: la taxa d’atur registrat ha passat del 7,7% que hi havia a gener del 2008 al 18,9% en finalitzar el mes de maig del 2012; tot i que l’atur afecta tots els col·lectius, l’atur ha augmentat més entre els homes que entre les dones en el període 2008-2012. La contractació també ha caigut durant els darrers anys, i es manté el problema de la temporalitat de l’ocupació que es crea, ja que la majoria dels nous contractes són temporals. En aquest cas les dones registren una taxa de temporalitat més alta que els homes: durant l’any 2011 el 92,8% dels contractes fets a dones eren temporals, per un 88,1% de temporalitat entre els homes. Coressa és la principal eina de que disposa l’administració local per a donar resposta a la forta demanda de feina que es registra: durant l’any 2011 es van atendre més de 2600 persones al Club de Feina, i es van ofertar 944 llocs de treball, dels quals es va cobrir 83,5%. Malgrat la retallada de subvencions per a activitats formatives, es van oferir 28 cursos en els que van participar 420 persones i que van suposar un total de 7.664 hores lectives. Durant l’any Coressa va contractar un total de 552 persones, de les quals la el grup més nombrós dins Plans d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Quant a les polítiques de benestar, durant el 2011 es van atendre 7284 persones a les Unitats Bàsiques d’Atenció Social Primària (UBASP), un increment del 6,7% en relació a l’any anterior. La despesa total en ajuts econòmics va ser de 396.042 €, provinent en un 73,6% de l’Ajuntament i la restant de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. La tipologia més habitual d’aquests ajuts corresponen a cobrir necessitats bàsiques i despeses d’habitatge i subministraments als mateixos.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se