Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Inici de la difusió de resultats de l'Enquesta de Condicions de Vida

Àrea de Governança | Social - 24/11/2009

L'Enquesta de Condicions de Vida de la població de Sant Boi de Llobregat és un nou projecte d'investigació social que l'Ajuntament ha posat en marxa durant aquest any 2009. Amb la col·laboració de tècnics d'àmbits diversos de l'Àrea de Benestar, des de l'Àrea de Governança s'ha dissenyat i portat a terme aquest treball, que es basa en els resultats d'una enquesta que s'ha passat a 720 llars familiars i a 891 individus.

L’anàlisi de la realitat de les condicions de vida de la població i de l’ús que aquesta fa del territori en tots els sentits té un doble objectiu: d’una banda disposar de prou elements i dades per a poder dissenyar polítiques públiques en consonància amb les necessitats reals de la població; d’una altra, servir d’eina d’avaluació i seguiment d’aquestes mateixes polítiques, tot configurant un Observatori transversal de la ciutat. La necessitat d’avaluar l’actuació municipal va més enllà de l’avaluació de la gestió, també ha de tenir en compte quin és l’impacte sobre la realitat en la que es pretèn actuar. En general, mesurem l’impacte de les actuacions, especialment en l’àmbit de benestar i ciutadania, sobre els canvis a les condicions de vida i els hàbits de les persones, així com de les valoracions i percepcions d’aquestes. Així doncs, es fa necessari una eina d’anàlisi de la realitat que tingui com a informants directes les persones, això és, una enquesta a la població. El treball de camp d’aquest estudi es va realitzar entre els mesos de març i maig de 2009, i la difusió de resultats que comença ara es perllongarà durant els propers mesos. Al marge del document de síntesi que presentem a aquest article, en breu anirem oferint altres documents temàtics. El document número 2 tracta sobre la relació de les persones amb l’activitat i el mercat de treball. Els documents 3, 4 i 5 tractaran sobre les condicions de vida dels joves, de la gent gran i de les dones, respectivament. Posteriorment s’oferiran altres documents sobre els molts temes de que tracta l’enquesta.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se