Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Les 10 claus de la seguretat durant 2009

Servei Local de Seguretat | Social - 13/04/2010

La Junta Local se Seguretat és un organisme regulat normativament, molt reforçat per la Llei 4/2003, que reuneix cada tres mesos, aproximadament, les autoritats locals i autonòmiques preceptuades en matèria de seguretat pública, juntament amb els màxims representants de les forces i cossos de seguretat amb presència efectiva al territori. La seva finalitat última és auditar periòdicament l’estat del municipi en aquest ordre i acollir i aprovar iniciatives que puguin contribuir a millorar els termes de la seguretat pública local. Per llei, un cop a l’any, aquest ens s’hauria de constituir plenàriament i obrir-se als grups de base veïnal, els estaments judicials i els segments d’interès que s’escaigui per debatre l’estat general de la seguretat local a partir dels inputs que, en forma de balanços anuals, puguin ser aportats pels operadors del sistema. No obstant, fins ara, a Catalunya només Sant Boi ha donat resposta a aquest requeriment jurídic amb dues sessions plenàries: una, la primera, durant febrer de 2008 i d’altra, la que ara ens ocupa, el proppassat 8 d’abril de 2010. Justament en aquesta darrera ocasió vàrem presentar el sumari que ara us volem mostrar.

El document annex recull les 10 claus que ens han servit per avaluar el 2009, en l'espai de la seguretat local, des del prisma de la seguretat viària, la seguretat ciutadana, el civisme i la qualitat de vida, la protecció civil i la progressivitat en la construcció d'un sistema local de seguretat basat en la coordinació i cooperació entre operadors públics (Policia de Catalunya) i privats a escala municipal. En afegit, la monitorització de les prestacions del Servei Local de Seguretat ens ha servit per perfilar el nostre posicionament institucional, sobre la base de l'equació <què fem = què som>.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se