Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Context socioeconòmic i polítiques de benestar a octubre de 2010

Context socioeconòmic i polítiques de benestar a octubre de 2010 Àrea de Governança | Social - 04/11/2010

Dins el procés de creació del Pacte Local per a la Inclusió Social i com a element contextualitzador, presentem una sèrie de dades resumides de caràcter social i econòmic que ajudin a entendre de manera sintètica la situació actual al nostre municipi. El primer document, context socioeconòmic, analitza les dades sobre atur i contractacions des de diferents vessants i posant-les en contrast a les del nostre entorn geogràfic, mentre que el segon es centra en les polítiques de benestar impulsades des de l'Ajuntament tot analitzant les dades sobre les persones ateses a les Unitats Bàsiques d'Atenció Social Primària i el volum i tipologia dels ajuts, prestacions i serveis oferts des d'aquest àmbit.

Les dades s'han obtingut de diverses fonts, entre les quals diversos estudis i informes publicats a aquest Observatori de la Ciutat, així com del Departament de Treball de la Generalitat, l'Anuari Socieconòmic del Baix Llobregat i l'Àrea de Benestar i Ciutadania de l'Ajuntament. A Sant Boi hi ha més de 7000 persones en situació d'atur registrat a octubre de 2010. En comparació amb altres municipis del nostre entorn geogràfic immediat l'evolució de l'atur ha estat molt similar, mentre que en comparació amb el conjunt del Baix Llobregat o de Catalunya les dades de Sant Boi reflexen una situació lleugerament més negativa quant a l'atur. Durant el darrer any l'augment de l'atur ha estat sensiblement superior entre les dones (8%) que entre els homes (4,7%), a més les dones partien d'una situació inicial més desfavorable. Malgrat tot, el col·lectiu que més ha patit l'augment de l'atur és el de la població immigrada, i en aquest cas les dones sí que han estat les més perjudicades per la situació de crisi econòmica. Pel que fa a l'Atenció Social, els Serveis Socials de l'Ajuntament van atendre durant l'any 2009 gairebé un 25% més de casos que l'any 2008. Les estimacions fetes per a l'any 2010 preveuen una reducció del nombre d'atencions en relació al 2009, tot i que el nombre total seguirà per sobre de les 5.500, bé sigui a famílies o bé a persones individuals. Aquest augment de casos ha implicat també un augment en la despesa en ajuts econòmics a les famílies, més del 30% durant l'any 2009 i el 40% durant el 2010. Fins el mes de setembre de 2010 els ajuts econòmics arriben als gairebé 300.000 euros. Aquests ajuts majoritàriament es destinen a ajudes al lloguer o per al pagament d'hipoteques per tal d'evitar casos de desnonaments, així com al pagament d'altres despeses bàsiques en aquelles situacions de risc social.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se