Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0


indicadors La població de Sant Boi a 1 de gener del 2015
Indicador Unitat de mesura Valor Valor Interanual Període Valor anterior
Població gran (major de 64 anys) Persones 15630 1.7999999523 % 1 gener 2015 15355
Població immigrada Persones 9463 -5 % 1 gener 2015 9956
Població immigrada extracomunitària Persones 8460 -3.2999999523 % 1 gener 2015 8747
Població infantil (menor de 16 anys) Persones 13186 -0.3000000119 % 1 gener 2015 13224
Població jove (entre 16 i 29 anys) Persones 11316 -3.2999999523 % 1 gener 2015 11700
Població total Persones 82410 -0.8000000119 % 1 gener 2015 83107
Taxa de població gran % s/població total 19 % 1 gener 2015 18.3999996185
Taxa de població immigrada % s/població total 11.5 % 1 gener 2015 12
Taxa de població immigrada extracomunitària % s/població total 10.3000001907 % 1 gener 2015 10.5


Enllaç permanent: