Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0


indicadors Primers resultats de l'Enquesta de Condicions de Vida 2013
Indicador Unitat de mesura Valor Valor Interanual Període Valor anterior
Fills per dona 1.8999999762 % 2013 1.7100000381
Habitatges en propietat % sobre total habitatges 86 % 2013 84.1999969482
Habitatges en règim de lloguer % sobre total habitatges 11.1999998093 % 2013 12.5
Joves menors de 30 anys emancipats % sobre total joves 20.7000007629 % 2013 28.2000007629
Llars on hi conviuen pares i fills fills per llar 1.5800000429 % 2013 1.5800000429
Persones per habitatge 2.7599999905 % 2013 2.7200000286


Enllaç permanent: