Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Dades Estadístiques


indicadors Població

     
  pàgina  1 2

Següent pàgina  

Població

Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Altes d'estrangers procedents d'altres municipis persones 1368.00 -10.30 % 2013 1509
Altes d'estrangers procedents de l'estranger persones 319.00 -2.10 % 2013 326
Altes per canvi de domicili des d'altres municipis persones 3501.00 1.20 % 2013 3461
Baixes per canvi de domicili a un altre municipi persones 2851.00 -3.20 % 2013 2946
Creixement migratori persones 852.00 17.00 % 2013 728
Creixement natural persones 224.00 -13.50 % 2013 259
Defuncions persones 639.00 -6.00 % 2013 680
Naixements nascuts vius 836.00 -11.00 % 2013 939
Població districte 1 - Ciutat Cooperativa-Molí Nou habitants 9566.00 0.43 % 2016 9525
Població districte 2 - Marianao habitants 31951.00 -0.28 % 2016 32040
Població districte 3 - Barri Centre habitants 14575.00 0.29 % 2016 14533
Població districte 4 - Vinyets-Molí Vell habitants 15815.00 0.14 % 2016 15793
Població districte 5 - Camps Blancs habitants 4963.00 -0.32 % 2016 4979
Població districte 6 (Casablanca) habitants 5632.00 -0.97 % 2013 5687
Població districte 6 - Casablanca habitants 5560.00 0.36 % 2016 5540
Població gran (major de 64 anys) Persones 15630.00 1.80 % 1 gener 2015 15355
Població immigrada Persones 9463.00 -5.00 % 1 gener 2015 9956
Població immigrada extracomunitària Persones 8460.00 -3.30 % 1 gener 2015 8747
Població infantil (menor de 16 anys) Persones 13186.00 -0.30 % 1 gener 2015 13224
Població jove (entre 16 i 29 anys) Persones 11316.00 -3.30 % 1 gener 2015 11700

indicadors Economia

Econòmic

Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Renda Familiar Disponible Bruta per habitant, base 2000 milers d'euros 11.60 7.40 % 2004 10.8000001907
Renda Familiar Disponible Bruta, base 2000 milers d'euros 938637.00 7.81 % 2004 870601


Mercat de treball

Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Afiliats a la Seg. Social a empreses de Sant Boi Persones 19.42 3.44 % 31 de desembre de 2014 18.7709999084
Atur registrat persones 5651.00 -11.10 % desembre 2016 6356
Contractació registrada contractes 2653.00 14.40 % desembre 2016 2320
Empreses cotitzants a la Seg. Social Centres de cotització 1.90 1.60 % 31 de desembre de 2014 1.871999979
Taxa d'atur registrat % sobre pobl. activa 14.10 0.00 % desembre 2016 15.8000001907
Treballadors autònoms Persones 4.43 2.38 % 31 de desembre de 2014 4.3309998512


Comerç

Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
% de despesa en alimentació sobre total despesa en comerç % 52.50 0.00 % 2008
Establiments comercials per 1000 habitants establiments/1000 hab. 13.10 0.00 % 2008
Habitants per establiment comercial habitants/establiment 76.31 0.00 % 2008
Mitjana de despesa en alimentació per llar euros/mes 459.57 0.00 % 2008


Mobilitat

Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
% de desplaçaments per mobilitat ocupacional en dia feiner % sobre total desplaçaments en dia feiner 43.20 0.00 % 2006
% de desplaçaments per mobilitat ocupacional en dissabte o festiu % sobre total desplaçaments en dissabte o festiu 8.00 0.00 % 2006
% de desplaçaments per motius personals en dia feiner % sobre total desplaçaments en dia feiner 56.80 0.00 % 2006
% de desplaçaments per motius personals en dissabte o festiu % sobre total desplaçaments en dissabte o festiu 92.00 0.00 % 2006
Desplaçaments per persona i dia en dia feiner desplaçaments 3.45 0.00 % 2006
Desplaçaments per persona i dia en dissabte i festiu desplaçaments 2.32 0.00 % 2006
Nombre de viatges a FGC amb orígen Sant Boi viatges 2513323.00 2.55 % 2014 2450832
Nombre de viatges en línies d'autobús amb orígen/destí Sant Boi viatges 9107949.00 3.37 % 2014 8810640

indicadors Societat

Social

Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Accidents de trànsit nombre d'accidents 599.00 1.00 % 2010 593
Fills per dona 1.90 0.00 % 2013 1.7100000381
Habitatges en propietat % sobre total habitatges 86.00 0.00 % 2013 84.1999969482
Habitatges en règim de lloguer % sobre total habitatges 11.20 0.00 % 2013 12.5
Índex de delinqüència delictes / 1000 hab. 53.90 -6.94 % 2010 54.5
Joves menors de 30 anys emancipats % sobre total joves 20.70 0.00 % 2013 28.2000007629
Llars on hi conviuen pares i fills fills per llar 1.58 0.00 % 2013 1.5800000429
Nombre d'efectius Policia Local agents 98.00 0.00 % 2010 98
Persones per habitatge 2.76 0.00 % 2013 2.7200000286


TIC

Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
% d'usuaris d'internet persones majors de 15 anys 72.90 4.70 % gener 2014 68.1999969482
% de llars que disposen d'ordinador Llars 76.60 5.90 % gener 2014 70.6999969482
% de llars que disposen de connexió a internet llars 79.90 12.40 % gener 2014 67.5


Esport

Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Persones majors de 15 anys que fan alguna activitat física no esportiva (passejar, etc.) % 40.50 0.00 % 2006
Persones majors de 15 anys que fan esport regularment % 39.30 0.00 % 2006
Persones majors de 15 anys que no fan cap mena d'activitat física % 17.20 0.00 % 2006

indicadors Dades estadístiques

open data logo

exportar a xml Exportar a XML

exportar a csv Exportar a CSV