Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Dades Estadístiques


indicadors Població

   Pàgina anterior 
  pàgina  1 2

   

Població

Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Població total Persones 82410.00 -0.80 % 1 gener 2015 83107
Taxa de població gran % s/població total 19.00 0.00 % 1 gener 2015 18.3999996185
Taxa de població immigrada % s/població total 11.50 0.00 % 1 gener 2015 12
Taxa de població immigrada extracomunitària % s/població total 10.30 0.00 % 1 gener 2015 10.5

indicadors Economia
indicadors Societat
indicadors Dades estadístiques

open data logo

exportar a xml Exportar a XML

exportar a csv Exportar a CSV